Sunday 29 April 2018

#BookReview Anna-Lisas val (Anna-Lisa's Choice) by Eli Åhman Owetz (SWE/ENG) @Bokfabriken

Anna-Lisas val by Eli Åhman Owetz
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Skulle du vara intresserad av att hoppa in som auktionsutropare?

Anna-Lisa blir ställd när hon får frågan. Skulle hon verkligen klara av det? Vännerna och Rutger stöttar henne: det är klart hon ska prova, det är ju bara en liten auktion.

Men när det väl är dags visar det sig vara en stor gårdsauktion med tusentals prylar. Trots nervositeten gör Anna-Lisa succé och erbjudanden börjar trilla in. Vill hon kanske ropa på en auktion på Åland också?

För en sekund tvekar hon. Men visst måste risken vara minimal att stöta på Ralf, raggaren som hon blev häftigt förälskad i sommaren då hon gick på luffen? Dessutom är Anna-Lisa nyförlovad med Rutger. Hon skulle aldrig falla för Ralf igen.

Anna-Lisas val är en fristående bok i serien om den unga antikhandlaren Anna-Lisa Johansson. En feelgood-roman om tvivel inför livets stora beslut, om kärlek, vänskap och uppbrott i förändringens tid.
**********

Jag skulle ha recenserat den här boken för flera månader sedan, men andra böcker kom emellan och plötsligt insåg jag att denna bok hade hamnat långt ner i listan på böcker att recensera. Lyckligtvis är den här boken mycket minnesvärd och jag minns fortfarande historien riktigt bra.

Anna-Lisas val är bok fyra om den ung antikhandlaren Anna-Lisa och det här är den första bok jag har läst om henne. Jag har tidigare läst Hemma hos Bettan av Eli Åhman Owetz och jag älskade den och den här boken var lika charmig att läsa och mycket lätt att läsa även om man inte läst de tidigare böckerna. Det är inte en tjock bok så det gick undan att läsa den, men det är en bok man kommer ihåg. Jag tycker att berättelsen är charmig och det var kul att läsa om Anna-Lisa.

Hjärtefrågan i denna bok om Anna-Lisa är att hon måste välja mellan två framtider. En säker framtid med Rutger som hon älskar eller en osäker framtida med bohemen Ralf som hon fortfarande har känslor för. Det är en härlig avslutning på en serie och jag skulle gärna läsa böckerna från början.

Tack till Bokfabriken för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Would you be interested in jumping in as an auctioneer?

That's the question Anna-Lisa gets. Would she really do it? Her friends and boyfriend Rutger support her: they think that of course, she'll try, it's just a small auction.

However, when it's time for the auction does it turn out to be a big farm auction with thousands of gadgets. Anna-Lisa makes success, despite the nervousness and offers start to pour in. Would she like to try at an auction in Åland (an island between Sweden and Finland) too?

Anna-Lisa is hesitant, but sure the risk must be minimal to encounter Ralf, the man as she fell in love when she spent a summer hiking? Also, Anna-Lisa is newly engaged to Rutger. She would never fall for Ralf again.

Anna-Lisa's Choice is a stand-alone book in the series about the young antique dealer Anna-Lisa Johansson. An emotional novel about doubt, love, friendship, and breakups.

**********

I should have reviewed this month's ago, but other books came between and suddenly did I realize that this one had gotten lost in my pile of books to review. Luckily, this book is very memorable and I still remember the story pretty well. 

Anna-Lisa's Choice is book four about young antique dealer Anna-Lisa and this is the first book I have read. I have previously read At home at Bettan's by Eli Åhman Owetz and I loved that one and this book was just as charming to read and very easy to get into. It's not a thick book so you just breeze through it, but it's a book you will remember. I found the story to be absolutely charming and I quite liked getting to know Anna-Lisa.

At heart is this book about Anna-Lisa making a choice between two futures. A safe future with Rutger who she loves or a more unsure future with bohemian Ralf who she still has some feelings for. It's a lovely ending to a series and I would very much read the books from the start. 

Thanks to Bokfabriken for the review copy!

No comments:

Post a Comment