Friday 12 January 2018

#BookReview Sanningen (Fool Me Once) by Harlan Coben (SWE/ENG) @HarlanCoben

Fool Me Once by Harlan Coben
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Thrillerns mästare Harlan Coben levererar ytterligare en spännings­roman som av många kritiker anses vara hans bästa hittills.

Du tror att du vet sanningen. Men sanningen är att du inte vet någonting.

Före detta stridspiloten Maya ser en otänkbar bild fångas av babykameran medan hon är på jobbet: hennes tvååriga dotter leker med Mayas man Joe, som blivit brutalt mördad två veckor tidigare. Kan du tro på allt du ser med egna ögon? För att hitta svaret måste Maya ta itu med djupa hemligheter från sitt eget förflutna innan hon kan möta den otroliga sanningen om sin man och sig själv.


**********

Harlan Coben är en författare som är fantastisk på att skriva en spännande thriller. Jag älskar särskilt hans Myron Bolitar-serie. I Sanningen har Coben återigen skrivit en intressant berättelse där ingenting är som det verkar. Jag gillade omedelbart Maya och det var intressant att läsa om hur hon försöker hantera situationen att vara en ensamstående mamma, ex-soldat och på det tillkommer ett mysterium, ett omöjligt mysterium då hon seer något som inte kan vara sant i babykameran. Hennes man dog eller gjorde han? Hon måste ta reda på sanningen och det betyder att konfrontera sitt eget förflutna; hennes uppsägning från armén, hennes systers mord som skedde inte så långt innan innan hennes man mördades och hennes mans brors död för några år sedan. Kan det vara så att de har kopplingar till varandra, eller är allt bara en slump? Och, vem kan hon lita på, det verkar som om många människor runt henne har hemligheter...

Jag kunde inte sluta läsa Sanningen när jag väl hade börjat . På kvällen var jag var fullt inställd på just ett kapitel till men istället läste jag klart den. Boken kanske inte hade lika många överraskningar som i några av Cobens tidigare böcker, men det är fortfarande en alldeles fantastisk bok. Något som Coben är bra på är att skapa huvudkaraktärer man bryr sig om och besynnerliga mysterier. Sanningen är en mycket bra bok, och jag älskade särskilt den sista delen av boken när man börjar inse sanningen. Jag misstänkte slutet men ändå kunde jag inte räknad ut allting som skulle ske.

Jag rekommenderar varmt Harlan Cobens böcker om du gillar bladvändande thrillers med flertalet överraskande vändningar i historien.

Tack till Bookmarks förlag för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

In the course of eight consecutive #1 New York Times bestsellers, millions of readers have discovered Harlan Coben’s page-turning thrillers, filled with his trademark edge-of-your-seat suspense and gut-wrenching emotion. In Fool Me Once, Coben once again outdoes himself.

Former special ops pilot Maya, home from the war, sees an unthinkable image captured by her nanny cam while she is at work: her two-year-old daughter playing with Maya’s husband, Joe—who had been brutally murdered two weeks earlier. The provocative question at the heart of the mystery: Can you believe everything you see with your own eyes, even when you desperately want to? To find the answer, Maya must finally come to terms with deep secrets and deceit in her own past before she can face the unbelievable truth about her husband—and herself.

**********

Harlan Coben is an author that really is the king when it comes to writing a suspenseful thriller. I especially love his Myron Bolitar series. In Fool Me Once has Coben once again written an interesting story where nothing is at it seems. I instantly liked Maya and it was interesting to read about her trying to deal with being a single mother, an ex-soldier and to add to that a mystery, an impossible mystery. Her husband died, or did he? She must find out the truth and that means confronting her own past; her dismissal from the army, her sister's murder not long before her husband was murdered, and her husband's brothers death a couple of years ago. Could they be connected, or is everything just a coincidence? And, who can she trust, it seems that a lot of people around her have secrets...

I read the book in a day. I thought I would just read one more chapter and then go back to sleep, and I ended up finishing the book. The twists in this book were not that astonishing as they have been in some of Coben's previous books, but it's still a page-turner. What I like about Coben's books are that I always like the main character and the mysteries are always intriguing. Fool Me Once is a very good book, and I particularly loved the last part of the book when everything started to come together. True, I was not astonished, but I did find the twists in the book well-done and satisfying.

I recommend reading Harlan Coben's books if you like page-turning thrillers with lots of twist and turns.

Thanks to Bookmarks förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment