Thursday 16 November 2017

#BookReview De sju systrarna (The Seven Sisters) by Lucinda Riley (@lucindariley) @BazarforlagSE @Marablaise

The Seven Sisters by Lucinda Riley
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Äntligen i Sverige - första boken i romansviten om adoptivsystrarna som älskas över hela världen!

Maia D'Aplièse och hennes fem adoptivsystrar samlas i sitt barndomshem Atlantis, ett vackert slott vid Genevasjöns kust, efter att deras adoptivfar, den mystiske miljardären Pa Salt, har gått bort. Underligt nog har han redan begravts till havs, men varje syster tilldelas varsin ledtråd som ska vägleda henne i sökandet efter sitt ursprung.

Maias ledtråd leder henne till en förfallen herrgård i Rio de Janeiro. Väl där börjar hon lägga samman pusselbitarna.

Åttio år tidigare, 1927, under Rios Belle Epoque, planerar Izabela Bonifacios far för hennes giftermål in i aristokratin. Under tiden arbetar arkitekten Heitor da Silva Costa på en kristusstaty som ska kallas Cristo Redentor och behöver resa till Paris för att finna den rätta skulptören som kan färdigställa hans verk. Den äventyrslystna och passionerade Izabela övertalar sin far att låta henne följa med Heitor och hans familj till Europa innan sitt giftermål. Där, i Paul Landowskis studio utanför Paris och på de intima kaféerna i Montparnasse träffar hon den unga och ambitiösa skulptören Laurent Brouilly, och genast vet hon att hennes liv aldrig kommer bli sig likt.

De sju systrarna är den första boken i en unik, förtrollande serie om sju böcker baserad på legenden om Plejaderna, de sju systrarnas stjärnkonstellation, och Lucinda Riley visar sin talang för historieberättande som aldrig förut. Rättigheterna till en tv-serie har köpts.

**********

Jag har verkligen sett fram emot att läsa denna serie. Jag har tidigare läst två böcker av Lucinda Riley varav en från denna serie (på engelska) och jag har verkligen längtat att få läsa den första boken. Att få följa den äldsta systern, Maia, på hennes färd att få reda på sitt förflutna. Jag älskar verkligen böcker med två olika parallella handlingar, en nutida och en dåtida och jag blev verkligen betagen i båda berättelserna i denna bok.

Maias berättelse tar oss till nutida Rio de Janeiro, till en förfallen herrgård och en äldre dam som inte vill ha något med henne att göra. Men hon ger inte upp, tillsammans med en författare som hon översatt en bok för så börjar hon pussla samman ledtrådarna till hennes förflutna, men det är först när hon får tag på gamla brev som sanningen börjar uppenbara sig och hon kan gå till botten angående adoptionen av henne. I breven får hon reda på vad som hände 80 år tidigare i Rio de Janeiro, då den unga Izabela Bonifacios slets mellan att följa sitt hjärta och att lyda sin familj.

De sju systrarna är en fantastisk bok. Något som jag märkt tidigare är att Lucinda Riley är otroligt bra på att skriva så inlevelsefullt att man kan verkligen se allting framför sig. I denna bok så beskriver hon Rio de Janeiro så målande att det känns som om jag vore där. Jag var inte alls insatt i själva bygget av kristusstatyn i staden och att använda sig av det som grund för en kärlekshistoria var verkligen underbart. Jag fann boken mycket bra och jag ser fram emot att få läsa nästa bok och följa nästa syster på hennes äventyr.

Tack till Bazar Förlag för recensionexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Maia D’Apliese and her five sisters gather together at their childhood home, “Atlantis”—a fabulous, secluded castle situated on the shores of Lake Geneva—having been told that their beloved father, who adopted them all as babies, has died. Each of them is handed a tantalizing clue to her true heritage—a clue which takes Maia across the world to a crumbling mansion in Rio de Janeiro, Brazil. Once there, she begins to put together the pieces of her story and its beginnings.

Eighty years earlier in Rio’s Belle Epoque of the 1920s, Izabela Bonifacio’s father has aspirations for his daughter to marry into the aristocracy. Meanwhile, architect Heitor da Silva Costa is devising plans for an enormous statue, to be called Christ the Redeemer, and will soon travel to Paris to find the right sculptor to complete his vision. Izabela—passionate and longing to see the world—convinces her father to allow her to accompany him and his family to Europe before she is married. There, at Paul Landowski’s studio and in the heady, vibrant cafes of Montparnasse, she meets ambitious young sculptor Laurent Brouilly, and knows at once that her life will never be the same again.

In this sweeping, epic tale of love and loss—the first in a unique, spellbinding series of seven novels—Lucinda Riley showcases her storytelling talent like never before.

**********

I have really looked forward to reading this series. I have previously read two books by Lucinda Riley, one of them from this series (in English) and I really wanted to read the first book. I wanted to follow the oldest sister, Maia, on her journey to find out about her past. I really love books with two different parallel stories, one present and one in the past and I was really taken by both stories in this book.

Maia's story takes us to contemporary Rio de Janeiro, to a dilapidated mansion and an elderly lady who does not want anything with her to do. However, Maia does not give up, along with a writer who she has translated a book for, does she start to go through the clues to the past, but it's only when she gets some old letters that she finally will get to the bottom of the mystery of her adoption. In the letters, she finds out what happened 80 years earlier in Rio de Janeiro, when the young Izabela Bonifacios was torn between following her heart and obeying her family.

The Seven Sisters is a wonderful book. Something that I noticed before is that Lucinda Riley is incredibly good at writing so compelling that you can really see everything in front of you. In this book, is she describing Rio de Janeiro so marvelous that it feels like I'm there. I had no previous knowledge of the construction of the Cristo Redentor statue in the city and making use of it as the basis for a love story was truly wonderful. I found the book very good and I look forward to reading the next book and following the next sister on her adventure.

Thanks to Bazar Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment