Wednesday 29 November 2017

#BookReview Landsförrädaren (The Escape) by David Baldacci (@davidbaldacci) SWE/ENG @Marablaise

The Escape by David Baldacci
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Det är ett fängelse olikt alla andra, med ett säkerhetssystem utöver det vanliga och militärens hårda disciplinregler.

Ingen av fångarna har ens tänkt tanken på att rymma. Alla trodde att det var omöjligt. Fram tills nu. John Pullers äldre bror Robert är dömd för landsförräderi. Hans oförklarliga rymning från fängelset har gjort honom till landets mest eftersökta brottsling. Vita huset ser John Puller som länken till att finna Robert. Men Puller upptäcker snart att hans bror är jagad av någon som inte vill fånga honom levande. Puller tvingas dessutom att samarbeta med en annan agent som verkar ha en helt egen agenda.

De blir allt mer involverade i fallet, och Puller hittar märkliga detaljer om sin brors dom. Och det verkar som att någon är villig att göra vad som helst för att sanningen inte ska komma fram. Pullers förmåga som utredare sätts verkligen på prov, och han kanske inte är tillräckligt skicklig för att rädda sin bror eller ens sig själv.

Landsförrädaren är den tredje delen i Baldaccis serie om FBI:s utredare John Puller.

**********

David Baldacci har gjort det igen. Landsförrädaren är en fantastisk bok, precis som de andra böckerna jag har läst i den här serien och precis som alla andra bokar jag har läst av Baldacci hittills. Jag har länge velat veta mer om Robert Puller och det brott han säger ha gjort och nu fick jag äntligen veta varför han dömdes för landsförräderi.

Landsförrädaren börjar med att Robert Puller rymmer från fängelset. En manöver som borde ha varit omöjlig, men det verkar som att allt som inte skulle vara omöjligt att hända hände! John Puller vet inte vad hans bror dömdes för då han var utomlands när det hände och rättegångens material är hemlighetsstämplat.

Landsförrädaren är den tredje boken om John Puller och alla böcker kan läsas som fristående. Lita på mig, jag började med boken som kommer efter den här och läser sedan den första i serien. Boken är spännande från början till slut och du vet aldrig vem du ska lita på och personligen fann jag att läsa en bok med både John och Robert var toppen. Det är inte ett enkelt fall för John. Robert må ha begått högförräderi, men han är fortfarande hans storebror. Det finns en scen i slutet av boken som nästan fick mig att gråta. Jag älskar bara hur mitt i all spänning  kan det finnas ömma ögonblick. Förövrigt vill jag verkligen läsa en bok om AWOL, Johns katt. Jag bara vet att AWOL har många äventyr när John är ute och jagar onda typer.

Tack till Bokfabriken för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

It's a prison unlike any other. Military discipline rules. Its security systems are unmatched. None of its prisoners dream of escaping. They know it's impossible.

Until now.

John Puller's older brother, Robert, was convicted of treason and national security crimes. His inexplicable escape from prison makes him the most wanted criminal in the country. Some in the government believe that John Puller represents their best chance at capturing Robert alive, and so Puller takes on the burden of bringing his brother in to face justice.

But Puller quickly discovers that there are others pursuing his brother, who only see Robert as a traitor and are unconcerned if he survives. Puller is in turn pushed into an uneasy, fraught partnership with another agent, who may have an agenda of her own.


They dig more deeply into the case together, and Puller finds that not only are her allegiances unclear, but that there are troubling details about his brother's conviction....and that someone is out there who doesn't want the truth to ever come to light. As the nation-wide manhunt for Robert grows more urgent, Puller's masterful skills as an investigator and strength as a fighter may not be enough to save his brother-or himself.
**********

David Baldacci has done it again. The Escape is a fabulous book, just like the other books I've read in this series and just like every other book I've read by Baldacci so far. I've wanted to learn more about Robert Puller and the crime he's said to have done and now I finally got to know why he was convicted of treason.

The Escape starts off with a Robert Puller escaping from prison. A maneuver that should have been impossible, but it seems that somehow everything that shouldn't be impossible to happen, happened! John Puller never knew what his brother had done to be convicted of treason since he was out of the country when it happened and the trial material is classified. Now he must persuade his brother because if there is someone that knows Robert it's John.

The Escape is the third book about John Puller and all the books can be read as standalone. Trust me, I started with the book that comes after this one and then read the first in the series. The book is action filled and you never know who to trust and I was really thrilled to read a book with both John and Robert in it. It's not an easy case for John. Robert may have committed high treason, but he's still his big brother. There is a scene at the end of the book that nearly brought me to tears. I just love how in the mids of all the action can there be tender moments. On a side note, I really want to read a book about AWOL, John's cat. I bet AWOL have a lot of adventures as John is out chasing bad guys.   

Thanks to Bokfabriken for the review copy!

No comments:

Post a Comment