Thursday 23 November 2017

#BookReview Dödsdömd (Dead Woman Walking) by Sharon Bolton (@AuthorSJBolton) (SWE/ENG) @ModernistaRed @Marablaise

Dödsdömd by Sharon Bolton
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Strax före gryningen, i bergen nära gränsen till Skottland, mördas en ung kvinna. Samtidigt kraschlandar en luftballong i området. Bara en person, Jessica Lane, överlever mirakulöst.

Jessica har sett mördarens ansikte. Men mördaren har också sett hennes. Och han kommer inte att ge upp förrän han har eliminerat det enda vittnet till brottet.

Ensam och rädd, och utan att kunna lita på någon, flyr Jessica till den plats där hon känner sig tryggast. Men det kan visa sig att just den platsen är den farligaste av alla…

Dödsdömd [Dead Woman Walking, 2017] är Sharon Boltons nya fristående thriller.


**********

Sharon Bolton är en av mina favoritförfattare och jag har ivrigt väntat på att denna bok skulle släppas på svenska så jag kunde få läsa den. Bolton har en otrolig förmåga att skriva thrillers som verkligen griper tag i en och fängslar en från början till slut. Dödsdömd är inget undantag.

Jag måste erkänna att inledningen, ballongfärden är en av de mest spektakulära jag har läst. Att komma på en sådan idé. Att handlingen i boken varvades mellan nutid samt tillbakablickar på Jessica och hennes systers barndom ökade mitt intresse och jag hade svårt att lägga boken ifrån mig. Jag verkligen älskar tillbakablickar som är lika fängslade som det som sker i nutids handlingen och speciellt gillar jag när man börjar förstå varför författaren har med tillbakablickar.

Genom boken gång så var det saker jag misstänkte och fick rätt i men Bolton visade samtidigt att hon är en mästare på att lura läsaren att tro att den har rätt för att sedan twista till handlingen rejält. Speciellt mot slutet då flera saker skedde som överraskade mig.

Dödsdömt är en superb thriller, fängslade rakt igenom och jag verkligen längtar efter nästa Sharon Bolton bok!

Tack till Modernista för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Just before dawn in the hills near the Scottish border, a man murders a young woman. At the same time, a hot-air balloon crashes out of the sky. There’s just one survivor.

She’s seen the killer’s face – but he’s also seen hers. And he won’t rest until he’s eliminated the only witness to his crime.

Alone, scared, trusting no one, she’s running to where she feels safe – but it could be the most dangerous place of all . . .


**********

Sharon Bolton is one of my favorite writers and I have eagerly been waiting for this book to be released in Swedish so I could read it. Bolton has an incredible ability to write thrillers that really grabs hold of your interests and captivate one from start to finish. Dead Woman Walking is no exception.

I have to admit that the introduction, with the hot-air balloon trip, is one of the most spectacular I have read. To come up with such an idea. That the story in the book was switching between the present and flashbacks to Jessica and her sister's childhood increased my interest and I found myself unable to put the book down. I really love flashbacks that are as captivating as the present story and I especially like when you begin to understand why the author has added flashbacks to the story. 

Through the book, these were the things I suspected and later found that I had guess right about, but Bolton showed at the same time that she is a champion to trick the reader to believe that one has figured everything out and then turn the table on you. Especially towards the end when several things happened that surprised me.

Dead Woman Walking is a superb thriller, utterly captivating straight through and I really long for the next Sharon Bolton book!

Thanks to Modernista for the review copy!

No comments:

Post a Comment