Saturday 27 January 2018

#BookReview Den tatuerade cirkeln (The Tattooed Circle) by Susan Casserfelt (SWE/ENG) @SusanCasserfelt

Den tatuerade cirkeln by Susan Casserfelt
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En ung man skjuts ihjäl i Gamla stan. De märkliga omständigheterna gäckar polisinspektör Kajsa Nordin som börjar gräva i fallet tillsammans med den pensionerade kriminalkommissarien Christian Modig från Örnsköldsvik. Spåren leder dem vidare uppåt i landet, till en nyöppnad plastikklinik i Västernorrland. Men vad pågår egentligen i den gula villan i det natursköna landskapet kring Höga kusten-bron?

Allt börjar med att Kajsa, under ett romantiskt restaurangbesök, hör två skott, rusar ut och hittar en svårt skottskadad ung man. Hon påbörjar livräddande insatser, men blir bryskt bortmotad av tre svartklädda män som hon antar vara hemliga poliser. Men snart riktas misstankarna i stället mot henne och hon tvingas ta saken i egna händer.

Detta leder till att hon än en gång kommer i kontakt med Zeta, och via kändiskonstnären ett dolt sällskap med en synnerligen ljusskygg verksamhet. Bland annat med kopplingar till en privat klinik vid foten av Höga kusten-bron.

**********

Jag läste för inte så länge sedan Prästens lilla flicka, den första delen i denna serie och jag tyckte den var mycket läsvärd, och jag såg verkligen fram emot att läsa uppföljaren.

Polisinspektör Kajsa Nordin är nu färdig polis och har lämnat Örnsköldsvik för Stockholm. Men trots att livet är bra, så kan hon hjälpa att hon saknar Örnsköldsvik och dess vackra miljö och nu har en plats blivit ledig och hon är frestad att söka den. Problemet är att hennes flickvän inte alls gillar tanken på att flytta från Stockholm. Men detta problem hamnar lite i sidoläge när Kajsa finner en man skjuten utanför restaurangen där flickvännen just har friat till henne. 

Den tatuerade cirkeln är en mycket bra uppföljare till Prästens lilla flicka. Handlingen är intressant och jag har kommit att tycka väldigt mycket om Kajsa, som i denna bok hamnar i problem när hennes version av vad som hände på kvällen när en ung man tragiskt blev nedskjuten, ifrågasatts. Zeta från första boken dyker också upp, och även om jag finner henne något påfrestande, så är hennes egenhet också något som gör boken väldigt speciell. Berättelsen är välskriven och spännande och jag ser fram emot att läsa fler böcker i serien. 

Tack till Mima förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

A young man is killed in Stockholm. The strange circumstances baffle police inspector Kajsa Nordin, who begins to investigate the case together with the retired ex-college Christian Modig from Örnsköldsvik. The tracks lead them further up in the country to a newly opened plastic clinic in Västernorrland. What's really going on in the yellow villa in the scenic landscape around the High Coast Bridge?

Everything starts with Kajsa hearing, during a romantic restaurant visit, two shots, rushing out and finding a badly injured young man. She begins life-saving efforts, but gets pushed aside by three black-dressed men who assume she is secret police. However, soon the suspicions are directed at her and she is forced to take the matter into her own hands.

As a result, she once again comes into contact with Zeta, and through the celebrity artist a hidden company with a particular shadowy business. Among other things, connections to a private clinic at the foot of the High Coast Bridge.


**********

I finished "The Priest's Little Girl", the first book in this series, not so long ago and I found that book to be really good. So, I was looking forward to reading the sequel.

Kajsa Nordin who in the first book was just an aspirant has now finished her education and is now working as a real police. She has also left Örnsköldsvik for Stockholm. However, despite that life is good can't she help put to miss her old life in Örnsköldsvik and now a job has been offered to her there. The problem is that her girlfriend doesn't want to leave Stockholm. This problem is taken over by the shooting outside the restaurant where Kajsa's girlfriend has just proposed to her.

The Tattooed Circle is a very good sequel to "The Priest's Little Girl". The story is interesting and I have started to care a lot for Kajsa, who in this book is in trouble when her version of what happened in the evening when a young man was tragically shot, is questioned. Zeta from the first book also appears, and although I find her sometimes bit bothersome does her character add some uniqueness to the story. The story is well written and compelling and I look forward to reading more books in the series.

Thanks to Mima förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment