Wednesday 10 January 2018

#BookReview Kall kall jord (The Cold Cold Ground) by Adrian McKinty @ModernistaRed (SWE/ENG)

The Cold Cold Ground by Adrian McKinty
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Två personer har hittats döda. Den ena har lämnats, mördad, i en bil vid vägkanten. Det var meningen att man skulle upptäcka honom snabbt. Mördaren vill sända ett budskap. Den andra personen är en ung kvinna som hittats hängd i ett träd långt inne i skogen. Utan tvivel ett självmord. Kvinnan hade alldeles nyligen fött barn, men det finns inga spår av barnet på platsen
.
På ytan tycks ingenting förena de två fallen. Men kriminalinspektör Sean Duffy vet att det finns kopplingar, och att de bara väntar på att tas fram i ljuset.


Sean har löst sex mord i sin karriär, men har hittills aldrig lyckats ställa någon av gärningsmännen inför rätta. Den här gången är han fast besluten om att någon ska få betala...

**********

Kall, kall jord tar oss tillbaka till 80-talets Nordirland. Ett land med stora religiösa motsättningar och där det just nu pågår en hungerstrejk i fängelset i Belfast, där fångarna kräver bättre villkor. Mitt i allt detta hittas en man mördad och det blir upp till kriminalinspektör Sean Duffy att försöka finna ut vem gärningsmannen är. När sedan en annan man hittas mördad med tydliga kopplingar till den första kroppen blir oron att man har en seriemördare att göra med.

Kall kall jord är en bra start på en ny serie. Jag tyckte det var mycket intressant att serien utspelas i Nordirland på 80-talet och att huvudkaraktären är en katolsk polis bland dominerade protestanter. I mångt och mycket var det just själva motsättningarna med katoliker och protestanter, samt den politiska situationen i landet som verkligen tilltalade mig. Det var uppfriskande att få läsa en kriminalare som utspelas på 80-talet Nordirland och Sean Duffy kamp både med motsättningarna mot honom själv samt kampen att lösa morden gjorde boken intressant att läsa. Men, jag måste erkänna att att jag fann själva utredningen av mordfallen inte alltid jättefascinerande att läsa om. Det var en hygglig bra bok helt enkelt. Ska bli intressant att läsa följande bok i serien och se vad Sean Duffy måste ta itu med härnäst.

Tack till Modernista för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

The Cold Cold Ground is the start of a major new series from Adrian McKinty, author of the acclaimed Falling Glass, Fifty Grand and the DEAD trilogy.

Featuring Catholic cop Sean Duffy whose outsider status in the mostly Protestant RUC makes it as hard to do his job as the criminals he’s fighting, this is the start of a new series set in Troubles-era Belfast. A body is found in a burnt out car. Another is discovered hanging from a tree. Could this be Northern Ireland’s first serial killer, or another paramilitary feud?

**********

The Cold Cold Ground takes us back to the 80s Northern Ireland. A country with big religious conflict and where there is a hunger strike in the prison in Belfast. The prisoners demand better conditions. In the midst of all this, a man is murdered, and it is up to detective Sean Duffy to try to find out who the perpetrator is. The worry is big that it's a serial killer they have to deal with when another man is found murdered with clear links to the first dead body.

The Cold Cold Ground is a good start to a new series. I thought it was very interesting that the series is set in Northern Ireland in the 80s and that the main character is a Catholic police in a dominated Protestant force. To a large extent, it was the conflicts between Catholics and Protestants, as well as the political situation in the country that really appealed to me. It was refreshing to read a detective novel set in the 80s Northern Ireland and Sean Duffy's struggle both with resentment towards him and solving the case made the book quite interesting to read. However, I have to admit that I found the investigation of the murder case was not always extremely fascinating to read about, it was good, but not fabulously good. It will be interesting to read the following book in the series and see what Sean Duffy has to deal with next.

Thanks to Modernista for the review copy!

No comments:

Post a Comment