Sunday 7 January 2018

#BookReview Kodnamn Kassandra (The Cassandra Sanction) by Scott Mariani (SWE/ENG) @Marablaise

The Cassandra Sanction by Scott Mariani
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Ett tragiskt dödsfall.
En sörjande bror.
En konspiration för att bedra hela mänskligheten.

Allt Ben Hope ville var att ta en stillsam drink på den lilla baren i spanska Fragiliana. Men där möter han den olycklige spanjoren Raul, som vägrar acceptera att hans tvillingsyster – den kända astronomen Catalina Fuentes – självmant kört sin bil över en klippkant. Någon kropp har inte hittats och nu ber Raul Ben, i egenskap av för detta SAS-agent, om hjälp för att leta efter henne.

Ben inser snart att Catalina inte är den första forskare som påstått tagit livet av sig, och han börjar ana att han är en stor konspiration på spåren …

**********

Jag tycker om att läsa en bok om Ben Hope mellan varven. Handlingarna är intressanta och har ofta kopplingar till historiska händelser och personer. Kodnamn Kassandra är inget undantag. I denna bok så träffar Ben på Raul Fuentes, en man som nyligen har förlurat sin syster, Catalina Fuentes. Allting tyder på självmord, men Raul tror att syster forfarande lever då man aldrig fann kroppen. Ben har svårt att tro honom, men minns själv hur han gav upp hoppet om sin egen syster när hon försvann när de var små för att sedan få reda på många år senare att hon lever. Ben beslutar sig för att hjälpa Raul trots att han innerst inne tror att Catalina är död.

Kodnamn Kassandra var mycket trevlig att läsa. Även om berättelsen om den försvunna systersn var bra, var jag mest fascinerad över information man fick angående Bens egen barndom. Jag har inte läst alla böckerna i serien, så Bens bakgrund var okänd för mig. Och jag måste erkänna att Bens personliga historia, som bara är en liten del av boken, gjorde ett större intryck än huvudhistorien. Inte för att Rauls jakt på sin syster var tråkig, det var mer den delen av berättelsen kändes en aning förutsägbar mellan varven. 

Jag tyckte om att läsa boken och jag ser fram emot att läsa både nästa bok i serien och de andra tidigare publicerade som jag har missat att läsa. 

Tack HarperCollins Nordic för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

A TRAGIC DEATH. A GRIEVING BROTHER.
A PLOT TO DECEIVE THE ENTIRE WORLD…

All Ben Hope wanted was a quiet drink in a peaceful Spanish bar. What he got instead was the kind of trouble that only a man like him can handle.

Raul Fuentes can’t accept that his sister, Catalina, took her own life. Ben isn’t convinced, but ghosts from his own past compel him to help Raul discover the truth.

What connects Catalina’s apparent suicide to the suspicious fate of three of her fellow scientists? And why do a gang of professional killers follow Ben and Raul wherever they go?

Ben will soon discover the terrible truth, a fraudulent conspiracy to dupe all of humankind. And those responsible will soon find out they’ve met their match.

BEN HOPE is one of the most celebrated action adventure heroes ever and SCOTT MARIANI is one of the most successful home grown thriller writers of all time. Join the MILLIONS of readers who get breathless with anticipation when the countdown to the new Ben Hope thriller begins …

**********

I always enjoy reading a Ben Hope novel now and then, the stories in the book are interesting and they often have links with historical events and people. The Cassandra Sanction is no exception. In this book, Ben meets Raul Fuentes, a man who has recently lost his sister, Catalina Fuentes. Everything implies suicide, but Raul believes that sister is still alive since the body has never been found. Ben has difficulty believing him, but remembers himself how he gave up the hope of his own sister when she disappeared when they were little only to find out many years later that she was alive. Ben decides to help Raul even though he believes Catalina is dead.

I found this book to be very pleasant to read. Although the story was good, the missing sister, was I mostly intrigued by the snippet we got from Ben's own childhood  I've not read all the books so much about Ben is still unknown to me. And, I have to admit that Ben's personal story, although just a small part of the book, made a bigger impression than the main story. Not that Raul's hunt for his sister was boring, it was more that part of the story felt a bit predictable.

I did enjoy reading the book, and I'm looking forward to both reading the next book in the series and getting to the first books that I've missed.  

Thanks HarperCollins Nordic for the review copy!

No comments:

Post a Comment