Friday 7 July 2017

#BookReview The German Girl by Armando Lucas Correa (@ArmandoCorrea) (SWE/ENG)

The German Girl by Armando Lucas Correa
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Innan allt förändrades levde unga Hannah Rosenthal ett sorglöst liv. Men nu, 1939, är Berlins gator draperade med röd-vit-svarta flaggor, hennes familjs ägodelar fraktas bort, och de är inte längre välkomna på platser som tidigare känts som hemma. Hannah och hennes bästa vän, Leo Martin, sluter en pakt: vad framtiden än har i sitt sköte, så ska de möta den tillsammans.Nytt hopp anländer när familjerna Rosenthal och Martin lyckas få visum till Kuba och avseglar med den transatlantiska lyxångaren SS St. Louis mot Havanna. Men snart börjar det gå illavarslande rykten om Kuba. Från ena dagen till nästa verkar det fartyg som varit deras räddning förvandlas till deras undergång.

Sjuttiofem år senare, i New York, får tolvåriga Anna Rosen ett egendomligt paket från en okänd släkting på Kuba. Anna och hennes mamma beslutar sig för att resa till Havanna för att ta reda på sanningen om familjens mystiska och tragiska förflutna.

Den tyska flickan är en mästerlig roman baserad på verkliga händelser. En berättelse som sträcker sig från Berlin vid tiden för andra världskrigets utbrott till Kuba på revolutionens rand, till New York efter den 11:e september, och når sin upplösning i vår tids Havanna.

ARMANDO LUCAS CORREA är en flerfaldigt prisbelönt författare och journalist. Han föddes 1959 i Guantanamo, Kuba, men är numera bosatt i New York där han är redaktör för People en español, USA:s största spanskspråkiga tidning. Den tyska flickan är hans debutroman.


**********

Den tyska flickan känns som en av de viktigaste böcker jag har läst i år. Dels får man en historielektion. SS St. Louis resa från Berlin mot Kuba var inte något jag visste något om och om jag har läst om resan när jag var yngre och pluggade så är det inget jag kommer ihåg idag. Men det är mer än så, jag fick en hemskt känsla av att det som hände SS St. Louis 1939 skulle kunna hända idag. Att dagens flyktingar skulle bli behandlade på samma sätt av nationer.

Den tyska flickan är en gripande bok. Jag fängslande av Hannah och Anna olika livshistorier. Båda har gått igenom tragedier. Anna fick aldrig lära känna sin far och jag minns hur jag sakta började inse vad som hade hänt honom, vad som blev hans öde, varför han aldrig kom hem. För Hannah har hela livet varit en tragedi från det hon var liten och fick fly från Berlin till åren i Kuba. Kuba, en fristad som i slutändan tog ifrån Hannah liv som betydde mycket för henne.

Jag tänker avrunda denna recension med att säga att Den tyska flickan är en vackert skriven bok om överträdelser men också om familj, vänskap och kärlek. Och kankse även en gnutta hopp...

Tack till Louise Bäckelin Förlag för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

In 1939 before everything changed, Hannah Rosenthal lived a charmed life. Her family moved in Berlin’s highest social circles, admired by friends and neighbors. Eleven-year-old Hannah was often taken by her mother for an afternoon treat at the tea room of the beautiful Adlon Hotel, both dressed in their finest clothes. She spent her afternoons at the park with her best friend Leo Martin. But, in an instant, that sunlit world vanished. Now the streets of Berlin are draped with red, white, and black flags; their fine possessions are hauled away, and they are no longer welcome in the places that once felt like home. The two friends make a pact: come what may, they promise to have a future together.

Decades later in New York City on her eleventh birthday, Anna Rosen receives a mysterious envelope from Hannah, a great-aunt she has never met but who raised her deceased father. In an attempt to piece together her father’s mysterious past, Anna and her mother travel to Havana to meet Hannah, who is turning eighty-seven years old. Hannah reveals old family ties, recounts her journey aboard the Saint Louis and, for the first time, reveals what happened to her father and Leo. Bringing together the pain of the past with the mysteries of the present, Hannah gives young Anna a sense of their shared histories, forever intertwining their lives, honoring those they loved and cruelly lost. 

************

The German Girl feels like one of the most important books I have read this year. First, you get a history lesson. Saint Louis voyage from Berlin to Cuba was not something I knew anything about and if I have read about the voyage when I was younger and studied, is that nothing I remember today. But it's so more than just a history lesson. I got a terrible feeling that what happened to Saint Louis in 1939 could just as well happen today. That today's refugees would be treated in the same way by nations.

The German Girl is a gripping and deeply tragic book. Hannah and Anna's different life stories fascinated me. Both have gone through tragedies. Anna never got to know her father and I remember how I slowly began to realize what had happened to him, what became his destiny, why he never came home. For Hannah, her entire life has been a tragedy since she was little and had to escape from Berlin to the years in Cuba. Cuba, a haven that ultimately took away people in Hannah's life that meant a lot to her.

I will round up this review by saying that the German Girl is a beautifully written book about violations but also about family, friendship and love. And even about hope...

Thanks to Louise Bäckelin Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment