Sunday 29 January 2017

#BookReview Liv by Mikaela Bley (SWE/ENG)

Liv by Mikaela Bley
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Det är en varm dag i slutet av augusti när kriminalreportern Ellen Tamm lämnar Stockholm för att åka till sitt föräldrahem i Sörmland. Hon kan inte längre fly från det förflutna och de mörka minnen som väcktes till liv när hon rapporterade om fallet Lycke i början av sommaren. Nu ska hon tillbaka till platsen där allt började, när hon var åtta år och hennes tvillingsyster dog. När Ellen stannar för att tanka i Stentuna, utmed riksväg 52, får hon höra att en kvinna har hittats brutalt ihjälslagen vid en åker en bit därifrån. Ingen tycks veta vem hon var eller vad hon gjorde i trakten, och mordet skakar många i byn.

Ellen börjar nysta i den döda kvinnans öde och ju mer hon börjar gräva i vad som hänt, desto mer inser hon att småstadsidyllen rymmer mörka hemligheter och att det är mycket som inte är som det verkar. Inte minst när det gäller henne själv och systerns död.

Spänningsromanen Liv är den andra boken i serien om den egensinniga TV4-journalisten Ellen Tamm, och en fristående fortsättning på Lycke som kom ut 2015

**********

Jag läste Lycke nyligen och den var en snabbläst bok, dock så fann jag storyn inte speciellt komplicerad eller anmärkningsvärd. Men den var underhållande att läsa, en perfekt bok när man vill ha något inte alltför djupt men inte för lätt att läsa. Sådär alldeles lagom. Liv, däremot, nu börjar det lika något, den boken handlingen kändes mycket mer spännande och intressant. Men så är den lantliga idyllen ute i Sverige och vad som kan döljas där ibland klart mer intressant att läsa om än vad som händer i storstäderna. För vem vem vad som döljer sig bakom de fina husfasaderna med den välklippta gräsmattorna.

För Ellen Tamm är tanken på att återvända hem inte så lockande, men efter Lycke fallet så hennes liv havererat och nu har hennes mamma bestämt att hon ska hem då hon inte verkar klara sig själv längre. Men hon hinner inte ens hem innan hon får reda på att en kvinna har bragts om livet och att mordet var synnerligen våldsamt. Ellen kan inte låt bli att undersöka mordet och upptäcker att den lilla staden Stentuna har sina mörka hemligheter...

Denna bok var stråket vassare än debutboken Lycke. Jag fann storyn engagerande och jag gillade att Ellen började gräva i vad som hände den dagen hennes tvillingsyster dog. Jag tycker om böcker vars handling utspelas i småstäder där alla känner alla och jag var överraskad när jag insåg just vad för slags hemligheter som doldes under ytan. Slutet lämnade mig med en önskan att få läsa mera och jag hoppas på en fortsättning snart.

Tack till Lind & Co för recensionexemplaret!


ENGLISH REVIEW

It's a warm day in late August when crime reporter Ellen Tamm leaves Stockholm to go to her family home in Sörmland. She can no longer escape from the past and the dark memories that were brought to life when she reported the case about the missing girl Lycke in the early summer. Now she is back to where it all started when she was eight and her twin sister died. When Ellen stops to refuel in Stentuna, along Highway 52, is she was told that a woman has been found brutally murdered in a field some distance away. Nobody seems to know who she was or what she was doing in the neighborhood, and the murder shakes many in the village.

Ellen begins to investigate the dead woman's death and the more she delve into what happened, the more she realizes that idyllic little town holds dark secrets and that there is much that is not as it seems. Not least when it comes to her and her sister's death.

Liv is the second book in the series about the wayward TV4 journalist Ellen Tamm, and a sequel to Lycke which came out in 2015************
I read Lycke recently and it was a quick read book, however, I found the story not particularly complicated or outstanding. But it was entertaining to read, a perfect book when you want something not too deep, but at the same time not too easy to read. However, this book plot felt much more exciting and interesting. But then the rural idyll in Sweden and what might be hidden there sometimes more interesting to read about than what happens in the big cities. Who knows who what lies behind the beautiful house facades with manicured lawns...

For Ellen Tamm is the thought of returning home is not so attractive, but after the Lycke case has her life collapsed and now her mother decided that Ellen is going home since she does not seem to be able to take care of herself anymore. But Ellen is not even home before she finds out that a woman has been killed and that the murder was extremely violently. Ellen can't leave it alone, she starts to investigate the murder and discovers the small town of Stentuna has its dark secrets...

This book was story was much more interesting than Mikaela Bley's debut book Lycke. I found the story engaging and I liked that Ellen began to delve into what happened the day her twin sister died. I like books where the events take place in small towns where everyone knows everyone and I was surprised when I realized just what kind of secrets hidden under the surface. The end left me with a desire to learn more and I hope there will be a new book soon!

Thanks to Lind & Co for the review copy!

No comments:

Post a Comment