Sunday 8 January 2017

#BookReview You Are Dead by Peter James (SWE/ENG) @Massolitforlag

You Are Dead by Peter James
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

11:delen i Peter James prisbelönta och bästsäljande serie om Roy Grace

Logan Somerville kör in på parkeringen under sitt bostadshus i Brighton samtidigt som hon pratar med sin pojkvän i telefon. I nästa sekund skriker hon och samtalet bryts tvärt. Polisen dyker upp några minuter senare, men Logan är försvunnen. Kvar på platsen är hennes bil och hennes mobiltelefon.

I en park i en annan del av staden hittas kvarlevorna efter en kvinna i tjugoårsåldern, som visar sig ha varit död i trettio år.

Först ser inte kriminalintendent Roy Grace att det skulle finnas någon koppling mellan de två händelserna, men så försvinner ytterligare en ung kvinna. Och ännu ett lik från det förflutna uppdagas.

Samtidigt träffar en framstående psykolog en man som påstår att han vet vad som har hänt Logan. Roy Grace får känslan av att informationen kan utgöra nyckeln till morden.


********

Den föregående boken var den första jag läst i Roy Grace serien och jag fann boken mycket bra. Så bra att jag blev riktigt glad över chansen att få läsa uppföljaren. Dödsmärkt börjar med att en kvinna försvinner spårlöst från parkeringen under bostadshuset där hon bor. I en annan del av staden hittas kvarlevor efter en kvinna i en park. Det visar sig att hon har varit begravd i trettio år. Inte kan dessa fall ha något gemensamt? Men så försvinner ännu en kvinna och Roy börjar inse att fallen har gemensamma nämnare. Kan kvinnan i parken vara det första offret?

Jag tycker att Roy Grace serien är behaglig att läsa, böckerna är lättlästa och intressanta. Vad som jag tycker fascinerande med denna serie är att Roy Grace första fru Sandy försvann för flera år sedan. Roy är nu omgift och har en liten son. Men han grubblar fortfarande över vad som hände med Sandy och i denna bok kan han kanske äntligen få svar på gåtan.

Fallet var intressant, speciellt när det visade sig Logan, den försvunna kvinnan kan ha hamnat i klorna på en seriemördare. Frågan är om Roy och hans kollegor kan finna henne i livet och det verkar som om kidnapparen/mördaren inte är nöjd med att bara föra bort en kvinna då snart en annan kvinna blir kidnappad. vem är mördaren och vad är hans motiv? Kanske måste de söka sig tillbaka i tiden för att finna svaren. Kan liket vara svaret på deras gåta?

Dödsmärkt är en spännande och intressant bok. Jag tycker om att läsa böcker som sträcker sig tillbaka i tiden och Roy privatliv är fängslande. Slutet på denna bok, tja allt jag kan säga är att det ska blir intressant att läsa nästa bok...

Tack till Massolit Förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW


You are Dead is the eleventh thrilling crime novel in Peter James' Roy Grace series.

They were marked for death.

The last words Jamie Ball hears from his fiancée, Logan Somerville, are in a terrified mobile phone call. She has just driven into the underground car park beneath the block of flats where they live in Brighton. Then she screams and the phone goes dead. The police are on the scene within minutes, but Logan has vanished, leaving behind her neatly parked car and mobile phone.

That same afternoon, workmen digging up a park in another part of the city, unearth the remains of a woman in her early twenties, who has been dead for thirty years.

At first, to Roy Grace and his team, these two events seem totally unconnected. But then another young woman in Brighton goes missing - and yet another body from the past surfaces.

Meanwhile, an eminent London psychiatrist meets with a man who claims to know information about Logan. And Roy Grace has the chilling realization that this information holds the key to both the past and present crimes . . . Does Brighton have its first serial killer in over eighty years?

*********

The previous book was the first one I read in the Roy Grace series, and I found the book quite good. So good that I was really happy for the chance to read the sequel. You Are Dead begins with a woman who disappears without a trace from the car park below the apartment building where she lives. In another part of the town, the remains of a woman buried thirty years ago are discovered in a park. Nothing indicates that the cases have something in common. But, then another woman disappears and Roy starts to notice similarities between the victims, could the corpse have been the first victim of a serial killer?

I think the Roy Grace series is very enjoyable to read, the books are easy to read and interesting. What I find fascinating about this series is that Roy Grace's first wife Sandy disappeared several years ago. Roy is now remarried and has a young son. But he is still brooding over what happened with Sandy and in this book he might finally get the answer to the riddle.

The case was interesting, especially when it turned out that Logan, the missing woman may have fallen into the clutches of a serial killer. The question is whether Roy and his colleagues can find her before it's too late and it seems that the kidnapper/murderer is not content to just take away a woman as soon as another woman is kidnapped. Who is the killer and what are his motives? Maybe they need to look back in time to find the answers. Can the body be the answer to their mystery?

You Are Dead is an exciting and interesting book. I like to read books where cases go back in time and Roy private life is fascinating to read about. The end of this book, well all I can say is that it should be interesting to read the next book...

Thanks to Massolit Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment