Friday 19 May 2017

#BookReview The Little Shop of Happy Ever After by Jenny Colgan (@jennycolgan) SWE/ENG @Massolitforlag

The Little Shop of Happy Ever After by Jenny Colgan
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Jenny Colgan är tillbaka med en ny oemotståndlig hjältinna

Nina Redmond älskar böcker. Att para ihop rätt bok med rätt läsare är hennes passion. Men när stadens bibliotek lägger ner står hon plötsligt utan jobb. Med bilen full av övergivna böcker vet hon inte vad hon ska ta sig för.

Efter ett möte med en karriärcoach får hon en idé. Hon ska starta en egen bokhandel, på hjul! Hon hittar den perfekta lilla varubussen i en annons. Det är bara ett problem – hon måste flytta till Skottland.

Fast besluten att leva ut sina drömmar, och med styrkan hos sina romanhjältinnor Katniss Everdeen och Elizabeth Bennet i ryggen, tar hon steget ut i det okända. Hon lyckas förvandla den gamla bussen till en rullande bokhandel och ger sig ut i grannskapet, men att locka till sig de svårflirtade skottarna blir inte lika lätt som hon först trott.

Hon får möta en mängd människor som både förgyller och förpestar hennes tillvaro, exempelvis den barske bonden Lennox och den charmige tågkonduktören Marek.

***********

Ännu en fullträff! Efter att ha läst 2 böcker i Strandpromenadtrilogin så såg jag verkligen fram emot att läsa denna bok. Jag menar, bara titeln Den lilla bokhandeln runt hörnet är ju ljuvlig. frågan var dock, skulle denna bok vara lika charmig som Strandpromenadböckerna? Kan Nina charma mig lika mycket som Polly gjorde? Och hur ska en bok utan lunnefågeln Neil funka?

Faktum är att Den lilla bokhandeln runt hörnet är en alldeles ljuvlig bok, charmig men inte alls utan djup, precis vad jag hade hoppas på. Ibland kan feelgood böcker bli för sockersöta men Jenny Colgan vet precis hur man skriver en bok som blandar humor och allvar och jag kunde känna igen så mycket i denna bok. Både när det gäller läsandet men även att leva i ett samhälle där centralisering och nerskärningar är ett faktum.

Jag gillar verkligen tanken på en bokbuss som får människor i en liten bygd att börja läsa igen. Jag känner igen drag i denna bok från Strandpromenadböckerna, t.ex. att Nina får uppmärksamheten från två olika män Precis som Polly fick i Strandpromenadböckerna. Men likheterna gör inget, jag har inte ens något emot triangeldramat, jag gillade både Marek och Lennox, de är som två motpoler, frågan är vem som Nina kommer falla för? Ja, det får du läsa för att finna ut.

Den lilla bokhandeln runt hörnet känns som en perfekt sommarbok, den är lättsam, snabbläst men ingen man glömmer i första hand.

Tack till Massolit Förlag för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

Given a back-room computer job when the beloved Birmingham library she works in turns into a downsized retail complex, Nina misses her old role terribly - dealing with people, greeting her regulars, making sure everyone gets the right books for their needs. Then a new business nobody else wants catches her eye: owning a tiny little bookshop bus up in the Scottish highlands. No computers. Shortages. Out all hours in the freezing cold; driving with a tiny stock of books... not to mention how the little community is going to take to her, particularly when she stalls the bus on a level crossing...

**********

Another hit! After reading two books in the Little Beach Street Bakery trilogy, was I really looking forward to reading this book. I mean, just the title The Little Shop of Happy Ever After is lovely. The question was, would this book be as charming as the Little Beach Street Bakery books? Can Nina charm me as much as Polly did? And would a book without Neil the Puffin work?

In fact, The Little Shop of Happy Ever After is a very lovely book charming, but not at all without depth, just what I had hoped for. Sometimes feel good books may be too saccharin, but Jenny Colgan knows how to write a book that blends humor and seriousness and I could recognize so much in this book. Both as regards to reading, but also living in a society where centralization and downsizing are a fact.

I really like the thought of a book bus that prompts people in a small village to start reading again. I recognize traits in this book from the Little Beach Street Bakery, such as That Nina getting the attention of two different men Just like Polly got in the Little Beach Street Bakery books. However, the similarities do not matter, I do not even mind the triangle drama, I liked both Marek and Lennox, they are like two opposites, the question is who Nina will fall for? You have to read the book to find out.

The Little Shop of Happy Ever After feels like a perfect summer book, it's easy-going, fast-paced, but not at a book that you forget!

Thanks to Massolit Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment