Thursday 26 May 2016

Sacrifice by Sharon Bolton (SWE/ENG)

Sacrifice by S.J. Bolton
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

När Tora flyttar till Shetlandsöarna är hon väl medveten om att hon kommer att behöv tampas med ett kallt klimat såväl som ogästvänliga människor: en inte bara fysisk, utan också psykisk isolering. Men hon hade aldrig kunnat drömma om att hon skulle gräva upp ett stympat kvinnolik på sin tomt, och därigenom dra fram flera mörka hemligheter – och en oroväckande legend – i ljuset.

Märkena på kvinnans kropp är otäckt lika en typ av ristningar som finns utspridda över hela ön. Och Toras efterforskningar visar att kvinnor med en illavarslande regelbundenhet försvinner härifrån.

Vad har hänt dessa kvinnor? Och varför varnar hela lokalbefolkningen – inklusive hennes man – Tora och uppmanar henne att lägga sin »besatthet« åt sidan? Ju längre hon kommer i sina efterforskningar, desto mer tvivlar hon på att hon någonsin kommer att lämna ön med livet i behåll...


**********
Sharon Bolton has a underbar förmåga att skriva böcker som håller ens intresse uppe från början till slut. Som med alla andra böcker jag har läst av Sharon Bolton så är offer både fängslande och fascinerande att läsa. Men inte bara berättelsen är bra. Karaktärerna; Tora, Duncan, Kenn, Dana och Andy får liv och i och med att det är en thriller så vet man inte heller vem man ska lita på medan man läser boken. Precis som Tora inte hade en aning om vem hon kunde lite på. En sak som jag verkligen gillade var att Dana Tullock är med i boken. Jag har läst om henne i Bolton's Lacey Flint böcker och det var en trevlig överraskning att ha en henne plötsligt dyka upp i handlingen.

Handlingen är intressant och besynnerlig och alla verkar arbeta emot Tora förutom Dana. Är det så att de faktiskt har något skumt på gång eller är Tora bara paranoid? Att lägga handlingen på Shetland tycker jag är ett briljant drag då det skapar en speciall atmosfär. Alla dessa familjer som känner varandra, kanske de till och med har hemligheter ihop?

Eftersom jag inte vill avslöja för mycket av av handlingen tänker jag bara avrunda denna recension med att säga att det är en briljant bok med intressanta vändningar och jag njöt verkligen av att läsa boken. Handlingen blev aldrig tråkig eller seg, den rörde sig framåt i en perfekt hastighet och jag var nästan liten ledsen över att komma till slutet för jag hade fäst mig vid Tora och de andra.

Tack till Modernista för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

In this masterful debut that starts off as a mystery and becomes much more, Tora Hamilton is an outsider at her new home on the rocky, wind-swept Shetland Islands, a hundred miles from the northeastern tip of Scotland. Though her husband grew up here, it’s the first time he’s been back in twenty years. Digging in the peat on their new property, Tora unearths a human body, at first glance a centuries-old bog body, interesting but not uncommon. But realizing that the body is in fact much newer, that the woman’s heart has been cut out and that she was killed within a few days of bearing a child, Tora, herself an obstetrician, becomes obsessed with finding out what happened to her—even when the police, her colleagues and eventually her husband warn her against getting involved.

**********

Sharon Bolton has a wonderful ability to write books that keep you interested from the beginning until the end. Sacrifice is just like the rest of the books that I have read engrossing and fascinating to read. But, not only the story is good. The characters, Tora, Duncan, Kenn, Dana, and Andy and the rest come alive through the pages and since this is a thriller you just don't know who to trust while reading the book. Just as Tora don't know who to trust. One thing that I liked very much with the book is that Dana Tulloch is in it. I have read about her in Bolton's Lacey Flint books and it was a pleasant surprise to have her suddenly show up in this book.

The story is interesting and strange and everyone seems to be working against Tora, well except Dana. Are they hiding something, or is it just Tora that's being paranoid? I think having the books setting on Shetland is a brilliant move since it adds a special tone to the book. All those families that know each other are they perhaps hiding something?

I don't want to spoil the story, I just want to say that it's a brilliant book, with twists and turns and I enjoyed it very much. It just never got boring, it didn't move too fast forward, it had a great pace and I was almost a bit sad to read the ending because I grew to like Tora and the rest of the characters very much.

Thanks to Modernista for the review copy!

No comments:

Post a Comment