Tuesday 10 May 2016

Vågspel by Ann Rosman (SWE/ENG)

Vågspel by Ann Rosman
My rating: 3 of 5 stars

Swedish review

Den 5 juni 1916 förliser det brittiska krigsfartyget HMS Hampshire utanför Orkneyöarna. Med sig till havsbotten tar det 700 man inklusive krigsministern Lord Kitchener. Första världskriget pågår och enligt ryktet var fartyget på väg med dyrbar last till Ryssland när det gick på en tysk mina. Många är dykarna som med livet som insats försökt finna och bärga Hampshires mytomspunna skatt.

Nästan hundra år senare hittas en segelbåt drivande utanför samma kust. På däck finner man blod och andra spår efter slagsmål. Båten tillhör Bo Stenman, pensionerad dykare hemmahörande i Marstrand. När det står klart att det var Bo själv som seglat båten beger sig kriminalinspektör Karin Adler och hennes kollega Folke till Orkney för att bistå polisen i utredningen. En kropp hittas och ytterligare en båt, och i jakten efter svar på vad som hänt blir kopplingarna mellan den försvunne Bo och det för länge sedan förlista fartyget allt starkare. En dykexpedition vid vraket på sjuttiotalet höll på att sluta i katastrof och av någon anledning har Bo Stenman gjort sig ovän med många av sina tidigare dykarkollegor.

Ann Rosmans sjätte bok med Karin Adler från Marstrand i huvudrollen utspelas på de gröna och vindpinade Orkneyöarna, en plats med levande folktro och djupa hemligheter. En plats för död och innerlig kärlek.

**********

Ann Rosmans är en favoritförfattare och jag var överlycklig att få hem hennes senaste bok att läsa. Till skillnad från de föregående böckerna så utspelas till stor del handlingen på Orkneyöarna istället för på Marstrand. Men det var bara ett plus, för oavsett hur mycket jag tycker om att läsa om Marstrand så tycker jag att Rosman har gjort ett bra val att skriva om Orkneyöarna istället. Jag fick en känsla av att vara på Orkneyöarna när man läste boken och jag fängslade av både miljön och den spännande historiken och för att inte tala om mytologin som förknippas med Orkneyöarna.

En av orsakerna till att jag är så förtjust i Rosmans böcker är att hennes böcker alltid har en nutida och en dåtida historia som har kopplingar ihop. I detta fall så består den dåtida historien om dykexpedition som gjordes på 70-talet utanför Orkneyöarna medan i nutiden har Bo Stenman som var med på expeditionen försvunnit från sin båt som man har funnit drivande utanför Orkneyöarna.

Det var intressant att följa båda historierna, men jag måste erkänna att jag fann den nutida berättelsen lite bättre. Jag trodde att dykexpedition skulle vara mer spännande med tanke på historiken att HMS Hampshire gick under utanför Orkney öarna, men det var väldigt mycket om just dykning och inte så mycket spänning, även om det då och då hände intressanta saker.

Vågspel är en bra skriven bok, även om jag hade velat ha lite mer spänning i handlingen. Men den är läsvärd och miljöbeskrivningarna är underbara!

Tack Albert Bonniers förlag för recensionsexememplaret!


English review


At the height of WWI, on the 5th of June 1916, the British warship HMS Hampshire goes down outside the Orkney Islands. With her she takes the British Minister of War, Lord Kitchener, and almost 700 men. But what else did she take with her? Rumours are rife, and tell about a vast, almost incomprehensible treasure.

Almost a hundred years later, a Swedish sailboat is found drifting with no-one on board, in the very same waters where the HMS Hampshire was lost. Bloodstains and signs of a struggle are evident on deck.

Karin Adler of the Gothenburg Police is called on to assist the local police in solving the case of the missing man, a Marstrand resident and professional deep-sea diver. During the investigation, a curious connection between the missing Swede and the long since shipwrecked HMS Hampshire is made, stemming from a disastrous diving expedition at the wreck site in the 1970’s. It’s clear that the case hinges on events that took place a long time ago, which resonate into present day.

Five crime novels in the Karin Adler series have been published to date, and Ann Rosman's works have been sold to eight countries. VÅGSPEL is the sixth novel in the series, and is set on the green and windswept Orkney Islands, a place where folklore is very much alive and secrets go deep. A place both of death and of fervent love.


**********

Ann Rosman is a favorite author of mine and I was overjoyed to get her latest book. The stories in her Karin Adler series usually take place on Marstrand, Sweden, however in this book, most of the story takes place on the Orkney Islands. However, that was just a plus because no matter how much I enjoy reading about Marstrand do I think that writing about the Orkney Islands was an excellent choice. Rosman wrote in a way that made me almost feel like I was on the Orkney Islands and I was captivated both by the environment och the thrilling story and the interesting mythology that is associated with the Orkney Islands.

One of the reasons that I love reading Rosman's book is that her books always have a past and present stories that are connected. In this case, the past story is about a diving expedition during the 70s outside the Orkney Islands while the present story one of the divers Bo Stenman has disappeared from his bout that has been found drifting outside the Orkney Islands.

It was interesting to follow both stories, but I must admit that I liked the present story a bit more. I thought that the diving expedition would be more interesting to read about because of all the history associated with HMS Hampshire. However, it was just not always that thrilling to read about the diving. Fortunately, now and then interesting things happened.

Vågspel is a well-written book and despite the fact that I wanted som more action is the story was worth reading and the environment descriptions of Orkney Islands are lovely. 

Thanks to Albert Bonniers förlag for the review copy! 

No comments:

Post a Comment