Monday 2 May 2016

The Corpse Bridge by Stephen Booth (SWE/ENG)

The Corpse Bridge by Stephen Booth
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Efter ett stökigt Halloween-firande i brittiska Edendale hittas en 35-årig kvinna död under Corpse Bridge, bron som förbinder Västra Derbyshire med en gammal begravningsplats i Staffordshire. När polisinspektör Ben Cooper, tillbaka på jobbet efter ett personligt trauma, anländer till brottsplatsen möts han av en makaber syn: en stor docka som vilar på en gravsten, snaror i skogen och en lerfigur föreställande markägaren, earlen av Mansby.

**********

Bron är den andra boken jag har läst i Cooper & Fry serien och det lustiga är att den andra boken jag har läst är den som kommer efter denna (The Murder Road) som jag läste på engelska i slutet av förra året. Men, att läsa från slutet till början är inte mina plan, det bara blev så. Ett plus är att böckerna är skrivna på ett sådant sätt att det går bra att läsa dem fristående. Men det var intressant att läsa denna bok då man fick en lite större insyn i Coopers liv och hans fästmös bortgång som nämndes i The Murder Road.
Cooper har som sagt förlorat sin fästmö i en brand och det har påverkat honom djupt men det gör honom inte oförmögen att arbeta som polis. Men, besynnerligt nog är Diane Fry där för att hjälpa honom med fallet, trots att hon är i beredskap att flytta, och byta tjänst. Fry verkar ha en special orska till att hjälpa till med fallet, frågan är vad? Jag tycker att något som gör denna bokserie så special är just Coopers och Frys partnerskap. De är väldigt olika och jag ser fram emot att läsa bokserien från början för att få läsa om hur de först möttes.

Fallet i denna bok var intressant och lite skumt, dock tycker jag att handlingen blev lite dryg fram andra halvan av fallet och upplösningen, själva lösningen av fallet var inte jättespännande. Dock räddas boken av att Cooper och Fry är så intressanta karaktärer och deras "relation" är intressant att läsa om.

Trots all tyckte jag om att läsa boken och jag ser fram emot att läsa restera böcker i serien, från början!

Tack Bokförlaget Forum for recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

The old Corpse Bridge is the route taken for centuries by mourners from villages on the western fringes of Derbyshire to a burial ground across the River Dove, now absorbed into the landscaped parkland of a stately home. When Earl Manby, the landowner, announces plans to deconsecrate the burial ground to turn it into a car park for his holiday cottages, bodies begin to appear once again on the road to the Corpse Bridge. Is there a connection with the Earl's plans? Or worse, is there a terrifying serial killer at work?

**********

The Corpse Bridge is the second book I have read in the Cooper & Fry series and the funny thing is that the other book I have read is The Murder Road that comes after this one. To read from the end of a series and backward is not my plan, it just happened. A plus is that the books in this series are written in a way that it's OK to read them separately. But, it was interesting to read this book because I got a bigger look at Cooper's life and his fiance's death that was mentioned in The Murder Road.

The fact that Cooper's fiance is dead isn't really affecting his work as a police, but of course, he is not the same man anymore. But, the odd thing is that Diane Fry is there to help him with the case, despite that she is in the middle of a move and is changing job. Fry seems to have a special reason to help Cooper with the case. The question is what? I think that the Cooper and Fry's special partnership is something that makes this book series very special. They are very different and I'm looking forward to reading the series from the beginning to read about how they met.

The case in this book was interesting and a bit weird. However, I think that the story lost a bit of steam in the second half of the book and the ending, the conclusion of the case was not really that exciting. But, despite that fact that the case didn't rock my boat, did I find that Cooper and Fry were so interesting together, and reading about their "relationship" is what saved this book for me.

In the end, did I like the book and I looking forward to reading the rest of the books in the series, from the beginning!

Thanks Bokförlaget Forum for the review copy!

No comments:

Post a Comment