Monday 22 August 2016

Flickorna på Englandsbåten (The Girls on The England Boat) by Lone Theils (SWE/ENG)

Flickorna på Englandsbåten by Lone Theils
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Två danska flickor försvann spårlöst på en färja till England 1985. Många år senare dyker ett foto av dem upp i en gammal resväska i en second hand-butik i den lilla engelska kuststaden Brine.

Journalisten Nora Sand som arbetar i London för den danska tidningen Globalt börjar nysta i historien. Hon beger sig till Danmark för att undersöka flickornas brokiga bakgrund på en ungdomsinstitution. Snart dras hon in i ett fall med en ohygglig seriemördare som avtjänar ett livstidsstraff på det beryktade fängelset Wolf Hall. Samtidigt som hennes ungdomskärlek dyker upp oväntat i London gräver Nora så djupt i det gamla fallet att hon till sist får anledning att frukta för sitt liv.

**********

Cold Cases är något jag alltid finner spännande att läsa och jag tyckte om idén om att en journalist som finner ett foto på två flickor som försvann på en färja till England 1985. Nora Sand börjar undersöka saken och det dröjer inte länge fören hon finner att spåren leder till en seriemördare som sitter inspärrad på Wolf Hall. Kan det vara så att han ligger bakom flickornas försvinnande?

Flickorna på Englandsbåten var en intressant deckare, jag kom att tycka om Nora Sands, en rutinerad journalist som av en händelse snubblar över ett foto som kommer att påverka hennes liv rejält. Jag har alltid gillar läsa böcker där en person börjar nysta i ett försvinnande flera år innan och denna bok var inget undantag. Dock så fann jag att även om boken var intressant att läsa så var det inte direkt spännande. Det kändes som om den saknade något för att verkligen fånga mitt intresse.

Och jag tror att en orsak till att jag hade lite svårt med boken var Noras "relationsproblem" med hennes ungdomsvän Andreas. Deras "dans" genom boken störde mig, och jag mentalt rullade ögonen varenda gång Nora trånande tänkte på Andreas, eller som när han råkade se henne komma hem med en killkompis som hade druckit lite för mycket och blev svartsjuk och gick. Scenen när de var tvungen att dela säng pga av att en katt fick kattungar i hennes säng blev nästan för mycket för mig. Jag har absolut inget emot lite romantik i deckare. Men just ner det gällde Andreas och Nora så funkade det inte alls för mig.

När det gäller fallet, så även om jag kanske inte föll totalt för boken så räknade jag inte ut slutet förrän Nora låg riktigt risigt till och själv började inse att något var fel med en viss person. Jag hade inte alls förväntat mig det slutet måste jag erkänna.

Jag tyckte om poliserna på Scotland Yard och jag hoppas att uppföljande böcker kommer inkludera Nora involvera med dem i fler fall!

Tack till Norstedts för recensionexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Two Danish girls disappeared without a trace on a ferry to England in 1985. Then, many years later a photo of them is found in an old suitcase in a second-hand shop in the small English seaside town Brine.

Journalist Nora Sand working in London for the Danish newspaper Global begins to unravel the story. She travels to Denmark to examine the girls' variegated background on a juvenile institution. Soon she is drawn into a case with a gruesome serial killer who is serving a life sentence at the notorious prison, Wolf Hall. At the same time, her boyfriend from when she was young shows up unexpectedly in London as Nora delves so deeply into the old case that she will have reason to fear for his life.


**********

Cold Case's is something I always find interesting to read, and I liked the idea of a journalist finding a photo of two girls who disappeared on a ferry to England in 1985. Nora Sand begins to investigate the matter and it will not be long before she finds that the tracks lead to a serial killer who is incarcerated at Wolf Hall. Could it be that he is behind the disappearance of the two Danish girls?

"The girls on the England" boat was an interesting detective story, I came to like Nora Sands, an experienced journalist who accidentally stumble across a photo that will affect her life considerably. I always like to read books in which a person begins to unravel the disappearance of several years before and this book was no exception. However, I found that although the book interesting was it not exactly exciting to read. I felt like it was missing something to really catch my interest. 

And I think one reason that I had a little difficulty with the book was Nora's "relationship" with her childhood friend Andreas. Their "dance" through the book bore me, and I mentally rolled my eyes every time Nora wistfully thought about Andreas, or when he happened to see her come home with a male friend who had drunk a little too much and became jealous and went away angry. The scene where they had to share a bed because a cat had given birth to kittens in her bed was almost too much for me. I have absolutely nothing against a little romance in the novel. But, Andreas and Nora just didn't work out for me.

About the case, although I may not have totally fallen for the book did I not realize how it all fitted together before Nora was really in trouble and she herself started to realize that something was wrong with a particular person. I was not expecting that kind of ending, I must admit.

I liked the police at Scotland Yard, and I hope that the follow-up books will include Nora involved with them in more cases!

Thanks to Norstedts for the review copy!

No comments:

Post a Comment