Sunday 14 August 2016

The Skeleton Road by Val McDermid (SWE/ENG)

The Skeleton Road by Val McDermid
My rating: 3 of 5 stars
SWEDISH REVIEW


Döden vittnar är en samtida psykologisk thriller som tar läsaren genom Skottland, från Edinburghs gator, vidare till Oxford och till sist, tillbaka till det forna Jugoslavien.

Ett skelett hittas i en gammal förfallen skola i Edinburgh. Ett skotthål genomborrar skallbenet och kriminalkommissarie Karen Pirie, expert på cold cases, kallas in. Samtidigt blir en man mördad på Kreta och bägge dödsfallen tycks ha kopplingar till Balkankriget på 1990-talet. Den trogna Val McDermidläsaren har tidigare stiftat bekantskap med kriminalkommissarie Karen Pirie i Ett fjärran eko och Mörka domäner.


**********

Jag hade helt glömt bort att jag hade läst en tidigare bok i denna serie. Och, jag är tacksam över det då det inte var en bok som jag fann speciellt intressant. Jag är en stor fan av Val McDermids Tony Hill och Carol Jordan serie men jag har inte direkt utforskat hennes andra böcker så det var intressant att läsa denna bok och till viss del tyckte jag det var riktigt bra, dock så var det rätt så lätt att lista ut vem som låg bakom mordet på mannen som hittades skjuten upp på taket till en byggnad. Jag kände på mig vem det var och sedan släppte inte min misstanke om personen i fråga och det visade sig att jag hade rätt.

Men, trots det så fann jag berättelsen intressant, speciellt att det var olika synviklar. Vi har Karen Pirie som försöker lösa mordet, sedan har vi professor Maggie Blake som har kopplingar till fallet och vars förflutna vi får ta del av då hon för första gången skriver ner hennes minnes från Balkankriget. Slutligen har vi två advokater som får i uppdrag att finna en person som dödar krigsförbrytare innan de ställs inför rätta.

Personligen hade jag gärna sluppit sidospåret med de två advokaterna från Internationella krigsförbrytartribunalen. De var allt bra löjliga och deras kapitel var de minst intressanta att läsa. Om de hade varit mer seriösa och inte så fjantiga kanske de hade varit mycket mer intressant att läsa om.

Fallet i sig själv var intressant, jag gillade kopplingen till det forna Jugoslavien och jag tyckte allra bäst om Maggies berättelse och det är tack vare hennes berättelse som jag i slutändan tyckte att boken trots allt var riktigt bra.

Tack till Alfabeta Bokförlag för recensionexemplaret!ENGLISH REVIEW


When a skeleton is discovered hidden at the top of a crumbling, gothic building in Edinburgh, Detective Chief Inspector Karen Pirie is faced with the unenviable task of identifying the bones. As Karen's investigation gathers momentum, she is drawn deeper into a world of intrigue and betrayal, spanning the dark days of the Balkan Wars.

Karen's search for answers brings her to a small village in Croatia, a place scarred by fear, where people have endured unspeakable acts of violence. Meanwhile, someone is taking the law into their own hands in the name of justice and revenge -- but when present resentment collides with secrets of the past, the truth is more shocking than anyone could have imagined...**********

I had completely forgotten that I had read a previous book in this series. And, I'm actually pretty grateful for it when it was not a book that I found particularly interesting. I'm a big fan of Val McDermids Tony Hill and Carol Jordan series, but I have not really found time to explore her other books so I found it interesting to read this book and to some extent did I think it was really good. However, was quite easy to figure out who was behind the murder of the man, who was found shot, on the roof of a building. I just felt quickly that I knew who was the killer and it turned out I was right.

But, I found the story interesting, despite that, I especially liked the story's different point of views. First, we have Karen Pirie trying to solve the murder, then we have Professor Maggie Blake who is linked to the case, in some way. We also get Maggie's past as she writes down her memory from the Balkan War and how she met a man there that she came to love and loose. Finally, we have two lawyers who are assigned to find a person who kills the criminals before they are brought to justice.

Personally, I could have lived without the two lawyers from the International Criminal Tribunal. They were very ridiculous and their chapters were the least interesting to read. If they had been more serious and not so silly they might have been much more interesting to read about.

The case itself was interesting, I liked the connection to the former Yugoslavia and I personally liked Maggie's story the best, both her past in Yugoslavia and her present life in England. And I can honestly say that thanks to her story did this book turn out to be quite good!

Thanks to Alfabeta Bokförlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment