Thursday 4 August 2016

Springpojken (Errand boy) by Gabriella Ullberg Westin (SWE/ENG)

Springpojken by Gabriella Ullberg Westin
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Dagen efter studenten hittas artonåriga Tindra Edvinsson knivskuren till döds på utsiktsplatsen Köpmanberget. Mordet påminner om ett fall för tjugo år sedan då en ung kvinna försvann spårlöst från sin studentfest.

Kriminalinspektör Johan Rokka kopplas in på mordet. Men det väcker plågsamma minnen till liv den försvunna kvinnan var hans ungdomskärlek Fanny och parallellt med utredningen börjar han nysta i det gamla fallet. Snart kommer han i kontakt med den grovt kriminella världen och plötsligt står Rokka återigen öga mot öga med en person han helst av allt velat glömma. Hur långt ska han behöva gå för att lämna sitt tidigare liv bakom sig för gott?

**********

Vill man läsa en bok om en karaktär med ett mörkt förflutna och attitydsproblem så är Springpojken av Gabriella Ullberg Westin ett mycket bra val! 

Johan Rokka, en polis som mycket väl kunnat ha hamnat bakom lås och bom istället för på lagen sida konfronteras med sitt förflutna när en flicka blir mördad på samma ställe han sist såg sin flickvän Fanny 22 år tidigare. Fanny, som han inte vet lever eller är död. Samtidigt försöker han hjälpa en ung grabb, Eddie, som håller på att spåra ut. Men det är svårt att hjälpa någon när man själv har problem att hålla ihop...

Springpojken är den första boken jag har läst av Gabriella Ullberg Westin och jag fann berättelsen intressant, dock så kunde jag stundtals finna mig irriterad över huvudkaraktärena och deras personliga problem, speciellt Eddie, även om han hade en viktigt roll i boken, fann jag stundals tröttsamt att han hela tiden gnällde över sitt svåra liv och avsaknaden av en pappa. Men utan honom så skulle inte boken ha en "springpojke". Men de kapitel som fokuserades på honom var de jag hade svårast för.

Handlingen var inte jätteöverraskande, mina misstankar om karaktärer i boken slog ofta rätt. Jag är inte så intresserad av läsa grova sex-scener, men då de faktiskt hade en poäng så gick de an, även om jag inte direkt var speciellt road över att läsa dem. Men, som sagt, är något viktigt för själva handlingen så kan jag ha överseende över sådant som jag vanligen inte gillar att läsa.

Jag gillade boken, och jag kan definitivt tänka mig läsa fler böcker i serien och även om Johan Rokka är huvudkaraktären så måste jag erkänna att jag nog ändå gillade hans kollega Janna Weissmann bäst.

Tack till HarperCollins Nordic för recensionexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Eighteen-year-old Tindra Edvinsson stabbed to death on the lookout Merchant Mount the day after graduation. The murder is reminiscent of a case twenty years ago when a young woman disappeared without a trace from her graduation party.

Detective Inspector Johan Rokka is connected to the murder. But it raises painful memories for the missing woman was his childhood sweetheart Fanny and parallel with the investigation, he begins to unravel the old case. Soon, he is in contact with the rough criminal world and suddenly Rokka comes face to face with a person he most of all wanted to forget. How far will he have to go to leave his former life behind for good?

**********

If you want to read a book about a character with a dark past and attitude problems is Springpojken (Errand Boy) by Gabriella Ullberg Westin a great option!

Johan Rokka, a police officer who very well could have ended up behind the bars instead of on the law side is confronted with his past when a girl is murdered in the same spot where he last saw his girlfriend Fanny 22 years earlier. Fanny, whom he does not know is dead or alive. At the same time, he tries to help a young kid, Eddie, who is about to make the same mistakes Rokka did when he was young. But, it's hard to help someone when you yourself is having a hard time personally.

Springpojken is the first book I have read by Gabriella Ullberg Westin and I found the story interesting. However, I also sometimes find myself annoyed reading about the main characters' personal problems especially Eddie's. So, despite that he had an important role in the book, I found his constant whining about his difficult life tiresome. Still, without Eddie would the book not have an "Errand Boy". However, the chapters focused on Eddie was the hardest to get through.

The plot was not really surprising, my suspicions about the characters in the book were often right. I'm not so interested in reading rough about sex scenes, however, when they actually have a point as they did in this book did I find it acceptable, though I did not direct was particularly amused by reading them. But, as I said, is something important for the story, can I overlook the things that I usually do not like to read.

I liked the book, and I defiantly want to read more books in the series and although Johan Rokka is the main character, I must admit that I probably liked his colleague Janna Weissmann a bit more than him.

Thanks to HarperCollins Nordic for the review copy!

No comments:

Post a Comment