Monday 22 August 2016

The Crossing by Michael Connelly (SWE/ENG)

The Crossing by Michael Connelly
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Harry Bosch har äntligen gått i pension efter alla år som polis i Los Angeles. Men hans halvbror, försvarsadvokat Mickey Haller, behöver hans hjälp. Han ska försvara en klient som är åtalad för ett mord. Ingenting tyder på att klienten är oskyldig, men Haller är övertygad om att han är det. I sitt sökande efter sanningen blir han själv en måltavla.

*********

Det är alltid intressant att läsa en den senaste boken i en serie, där man tidigare bara har läst en bok innan och i detta fall den allra första boken. Och, eftersom detta är bok 20 så har jag några böcker att ta igen. Dock, var det absolut inga problem att läsa denna bok, utan att ha läste de 18 böcker mellan första och denna. Tvärtom, var det synnerligen enkelt att fastna i handlingen och det tog med bara en dag att läsa klart den, både tack vare att den var lättläst (och inte så tjock) samt att berättelsen var intressant.

Harry har nu gått i pension, en något tvingad pension. Dock, så verkar det inte som han ska få tid över att meka med motorcykeln som har stått och väntat på honom i några årtionden. Hans halvbror behöver hjälp. En klient till honom är anklagad för mord och även om det bär Harry emot att hjälpa en försvarsadvokat så kan han inget annat än att börja underska fallet. Speciellt, då han upptäcker att något inte står rätt till. Men det finns de som inte alls är roade över att Harry lägger sig i fallet...

Jag tyckte mycket bra om boken, som jag nämnde innan var den väldigt lättläst, inte alltför komplicerad berättelse samt jag gillar Harry och Mickey skarpt. Jag har länge haft planer på att fortsätta läsa serien då jag fann första boken läsvärd, men jag har bara inte hunnit med det.

Det var kul att läsa denna bok, nu känns det som om jag borde ta och prioritera Connelly och kanske faktiskt ta mig tid och läsa de 18 böcker jag missat.

Tack till Norstedts för recensionexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Harry Bosch teams up with Lincoln Lawyer Mickey Haller in the new thriller from #1 New York Times bestselling author Michael Connelly.

Detective Harry Bosch has retired from the LAPD, but his half-brother, defense attorney Mickey Haller, needs his help. The murder rap against his client seems ironclad, but Mickey is sure it's a setup. Though it goes against all his instincts, Bosch takes the case. With the secret help of his former LAPD partner Lucia Soto, he turns the investigation inside the police department. But as Bosch gets closer to discovering the truth, he makes himself a target.


**********

It is always interesting reading the latest book in a series when one has previously only read one book before and in this case the very first book. And, since this is book 20, have I only a few books to tackle. However, it was absolutely no problem to read this book without having read the 18 books between the first and this one. On the contrary, it was very easy to get hooked and it took just one day to finish reading it, both because the book was so easy to read (and not so thick), and that the story was interesting.

Harry has now retired, a somewhat forced retirement. However, it does not seem that he will find time to tinkering with the motorcycle that has been waiting for him for a few decades. His half-brother needs help. A client of his is accused of murder and although it at first troubles Harry to help a defense lawyer is he soon caught up in the case. Especially when he discovers that something is not right. But, there are those who are not at all amused that Harry has started to investigate the murder...

I really liked the book, as I mentioned before it was very easy to read, not an overly complicated story and I like Harry and Mickey very much. I have for a long time had plans to continue reading the series since I liked the first book enough to wanting to know more, but I just have not had time for it. It was fun to read this book, I feel like I should take and prioritize Connelly and perhaps actually take the time and read the 18 books I missed.

Thanks to Norstedts for the review copy!

No comments:

Post a Comment