Friday 19 August 2016

The Curse of the Wendigo by Rick Yancey (SWE/ENG)

The Curse of the Wendigo by Rick Yancey
My rating: 4.5 of 5 stars


SWEDISH REVIEW

Sent på kvällen dyker en kvinna upp hemma hos Monstrumologen. Hon bönar och ber doktorn om hjälp. Hennes make John Chanler är spårlöst försvunnen i den kanadensiska vildmarken, dit han begett sig på jakt efter en mytomspunnen, fruktad, livsfarlig varelse: Wendigon.

Doktor Warthrop anser att Wendigons förbannelse är ren vidskeplighet, men han och Will Henry beger sig ändå ut i marker- na för att leta efter doktorns försvunne vän.

Och även om de är så säkra på sin sak beträffande Wendigon-myten, ställs de snart inför frågan: Vad är det som härjar i dessa skogar? Och vad har John Chanler egentligen råkat ut för?

Wendigons förbannelse är den andra boken i den hylladeMonstrumologen-serien, som kombinerar H. P. Lovecrafts viktorianska skräckteman med Rick Riordans berättarförmåga

**********

Med står förtjusning gav jag mig i kast att läsa Wendigons förbannelse, uppföljaren till Monstrumologen som jag läste några månader sedan. Jag älskar att läsa gotisk skräck och denna serie har blivit en favorit för min del och jag var nyfiken på vad Doktor Warthrop och Will Henry skulle utsättas för denna gång?

I första boken fick vi lärt känna Doktor Warthrop och Will Henry, deras bakgrundshistoria, varför Will bor och arbetar för Doktor Warthrop. I Wendigons förbannels får vi reda mer om Doktor Warthrop förflutna och jag måste erkänna att jag var förbluffad hur tragiskt hans förflutna är. Just att man fick lära känna honom mer gjorde också at jag kände mer för honom och hans kamp i denna bok at rädda en gammal vän mer akut. Som vanligt lyckas Rick Yancey blanda in skräckelement på ett bra sätt i boken. Jag kände dock inte samma obehag som när jag läste första boken, dock så fanns det en och annan obehaglig scen.

Jag tycker att Wendigons förbannels är en fantastisk bok, så otroligt bra och vackert skriven. Yancey har en förmågan att skriva så att jag kan stanna upp mitt i berättelsen bara för att läsa om en vackert skriven mening. Yancey förmågan att skriva tillsammans med fantasin att komma på en sådan fantastisk historia gör boken så otroligt bra.

Nu vill jag bara säga en sak: Läs denna och den föregående boken. Du kommer inte ångra dig!


Tack till Modernista för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

While attempting to disprove that Homo vampiris, the vampire, could exist, Dr. Warthrop is asked by his former fiancé to rescue her husband from the Wendigo, a creature that starves even as it gorges itself on human flesh, and which has snatched him in the Canadian wilderness. Although Warthrop also considers the Wendigo to be fictitious, he relents and rescues her husband from death and starvation, and then sees the man transform into a Wendigo.

Can the doctor and Will Henry hunt down the ultimate predator, who, like the legendary vampire, is neither living nor dead, whose hunger for human flesh is never satisfied?

This second book in The Monstrumologist series explores the line between myth and reality, love and hate, genius and madness.


**********

It was with great delight that I started to read The Curse of the Wendigo, the sequel to Monstrumologist that I read a few months ago. I love to read Gothic horror and this series has become a favorite for me and I was curious to find out what Dr. Warthrop and Will Henry would face this time?

The first book introduced to Dr. Warthrop and Will Henry and we got to learn the basic fact about them, their background history, why Will live and work for Doctor Warthrop. In The Curse of the Wendigo, we learn more about Dr. Warthrop's past and I have to admit I was taken aback by how tragic his past is. I found that getting to know him more also made at I felt more for him and his struggle in this book to save an old friend acuter. As usual, Rick Yancey's manage to add in horror elements in a good way in the book. However, I didn't feel the same discomfort as when I read the first book, but there was the occasional unpleasant scene.

I think The Curse of the Wendigo is an amazing book, so incredibly good and beautifully written. Yancey has an ability to write so that I suddenly have to take a pause up in the middle of the story just to re-read a beautifully written sentence. Yancey ability to write, together with imagination to come up with such a great story makes the book so incredibly good.

Now I just want to say one thing: Read this and the previous book. You will not regret it!

Thanks to Modernista for the review copy!

No comments:

Post a Comment