Saturday 28 October 2017

#BookReview Den blomstertid nu kommer (The Flowering Time Now Comes) by Maria Richardsson

Den blomstertid nu kommer by Maria Richardsson
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Den blomstertid nu kommer är en omtumlande bok om känslor, fasader och mänskliga hierarkier. Om att försöka hitta sig själv och undvika att gå under. I centrum står de fyra tonårstjejerna Linda, Anna, Sofi och Sussi som var och en kämpar med att få ordning på sina liv.

Boken utspelar sig på 80-talet, men är inte en sedvanlig nostalgisk tillbakablick. Allt var inte bättre förr. Det är bitvis en svidande kritik mot en oförstående vuxenvärld som valde att blunda och sopa under mattan. Samtidigt är boken en kärleks­för­klaring till det som en gång var och ett försök att försonas med detta.

**********

Först vill jag klargöra att jag känner författarinnan, har gjort det i många år. Men, trots detta så försöker jag vara totalt ärlig i denna recension. Jag måste även erkänna att detta gjorde mig lite nervös innan jag började läsa boken. Jag menar det är helt klart enklare att läsa en total främlings bok än någon man känner. Men jag hade tur för ämnet i denna bok kändes inte bara välbekant, utan även också tidlöst.

Handlingen i Den blomstertid nu kommer tar vid under det sista året i nian och handlar om fyra olika flickor som alla på olika sätt kämpar med vardagslivet, plugget och oron inför framtiden. Att handlingen är förlagd till 80-talet ökar bara charmen tycker jag och även om jag gick på högstadiet på 90-talet så kunde jag lätt känna igen mig i många situationer. Det var flera ställen där handlingen verkligen berörde mig, t.ex. när en av flickorna konstant mobbades men alla blundade för det.

Den blomstertid nu kommer är en ungdomsbok men den kan utan tvekan läsas av vuxna och jag är säker på de skulle känna igen sig i situationer i boken. Boken känns som en bra bok att läsa för unga tjejer som kan behöva känna att de inte är ensamma. Stilen och språket i boken var behaglig vilket gör att de som kanske inte alls tycker om att läsa så mycket lätt kan ta till sig av handlingen. Allt som allt är denna bok en alldeles utmärkt debutbok.

Jag vill tacka författaren för recensionsexemplaret som jag fick och detta är min ärliga recension av boken!

ENGLISH REVIEW

Den blomstertid nu kommer (The Flowering Time Now Comes, this is the title of a very popular Swedish summer song that often sings at school graduations) is a remarkable book about feelings, facades and human hierarchies. About trying to find yourself and avoid going under. At the center are the four teenage girls Linda, Anna, Sofi and Sussi who each struggle to come to grips with their lives.

The book takes place in the 80s, but is not a usual nostalgic flashback. Everything was not better in the past. It is a bit of a mocking criticism of an ignorant adult world who chose to close their eyes and sweep things under the rug. At the same time, the book is a declaration of love to what once was and an attempt to reconcile with it.

**********

First, I want to clarify that I know the author, have done so for many years. But, despite this, will I try to be totally honest in this review. I must also admit that this made me nervous before I started reading the book. I mean it is definitely easier to read a total strangers book than a book from someone that you know. But I was lucky for the subject in this book not only felt familiar but also timeless.

The story in The Flowering Time Now Comes takes place during the last year of high school and it's about four different girls who all struggle with everyday life, school, and worries about the future. That the story is set in the 80s only increases the charm and, even though I went to high school in the 90's, I could easily recognize myself in many situations. There were several events in the book that really touched me, for instance when everyone around ignored bullying that happened regularly to one of the girls.

The Flowering Time Now Comes is a YA book but it can definitely be read by adults and I'm sure many would recognize themselves in situations in the book. The book feels like a good book to read for young girls who may need to feel they are not alone. The style and language of the book are very pleasant, which means that those who may not like to read so much easily can easily read it. All in all, this book is an excellent debut book.

I want to thank the author for granting me a copy of this book for an honest review!

No comments:

Post a Comment