Saturday 7 October 2017

#BookReview Döden ingen ser (The Death No One Sees) by Anne-Marie Schjetlein (SWE/ENG) @Bokfabriken

Döden ingen ser by Anne-Marie Schjetlein
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Precis när du tror att allt kommer att ordna sig och livet är på din sida, det är då det händer.

En sjuksköterska hittas död på rälsen efter att ha sagt upp sig från sjukhuset. Många tvivlar på att Lotta skulle ha begått självmord. Hon verkade alltid så glad, älskade sitt jobb och var omtyckt av kollegorna.

Sjukhuskorridorerna sjuder av rykten och snart är Lottas död inte det enda märkliga dödsfallet. Kirurgen Andreas Nylund känner sig alltmer otrygg och pressad i sin arbetssituation och med det ökar risken för att allvarliga vårdmisstag begås.

När olyckan väl händer får den ödesdigra konsekvenser.


Anne-Marie Schjetlein väver samman ett nät av relationer och livsöden i en dagsaktuell sjukhusproblematik. Döden ingen ser är den tredje fristående boken i serien om kirurgen Andreas Nylund och den kantstötta villaidyllen i Tylösand, uppföljare till Döden kvittar det lika och Döden den bitterbleka.

**********

Efter att ha läst bok nr 2 i serien, Döden den bitterbleka, såg jag verkligen fram emot att få läsa Döden ingen ser får att se vad som skulle hända härnäst i kirurgen Andreas liv. Om hans nya relation skulle hålla eller om hans bortgångna frus syster Petra skulle ställa till det för honom. Och självklart om kriminalfallet skulle vara lika rysligt spännande som i förra boken.

Jag fann att Anne-Marie Schjetlein på ett sådant fantastiskt realistisk sätt speglade problemen i sjukvården, med för få anställda, tidsbrist, stressens och oron att göra fel. Och det är just sjukskötarnas hårda jobb som jag fann intressant att läsa om. Om vad som händer när något går fel. Nu när jag ser tillbaka så hade jag klarat mig utan mordfallen i boken, eller rättare sagt personen i fråga, dennes inblandning i handlingen kändes inte helt intressant. Det är svårt att förklara utan att avslöja för mycket. Men låt oss säga att handlingen tog en vändning som jag helt enkelt inte fann lika spännande som själva läkarmissen som hade begåtts i början av boken. 

Däremot var det precis som i förra boken lika intressant att följa Andreas i hans vardag, med problem i hemmet och på jobbet och framförallt oron i vad Petra skulle ställa till med. Jag läser inte så mycket relationsdrama i vanliga fall, men Schjetlein skriver på ett sådant sätt att jag verkligen intresserar mig för karaktärerna att jag skulle kunna läsa om dem utan att de var inblandade i mord etc. 

Kriminalfallet i denna bok var inte lika nagelbitande spännande som i förra boken, men trots det så gillade jag verkligen att åter möta karaktärerna igen och jag måste verkligen ta mig i kragen och läsa första boken!

Tack till Bokfabriken för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Just when you think everything will work out and life is on your side, that is when it happens.

A nurse is found dead on the rails after quitting her job at the hospital. Many doubt that Lotta would have committed suicide. She always seemed so happy, loved her job and was well-liked by her colleagues.

The hospital corridors are full of rumors and soon Lottas death is not the only strange death. Surgeon Andreas Nylund is feeling increasingly insecure and depressed in his work situation, increasing the risk of serious maladministration.

When the accident is happening, it has the fatal consequences.

Anne-Marie Schjetlein brings together a network of relationships and lifestyles in a day-to-day hospital problem. The Death No One Sees is the third independent book in the series about surgeon Andreas Nylund.

**********

After reading book number two in the series, The Bitter Pallor of Death was I really looking forward to reading The Death No One Sees to see what would happen next in surgeon Andrea's life. If his new relationship would hold or if his late wife sisters Petra would make trouble for him. And, of course, if the criminal case would be as exciting as in the previous book.

I found that Anne-Marie Schjetlein showed the problems in healthcare, with too few employees, shortage of time, stress and worry to make mistakes in a truly realistic way. And it's the hard work of the nurses that I found interesting to read about. What happens when something goes wrong. Now that I look back I would have done without the murder cases in the book, or rather the person in question. The person involved in the book did not feel quite interesting. It's hard to explain without revealing too much. But, let's say that the story took a turn that I simply did not feel as exciting as the actual medical mistreatment that had been committed at the beginning of the book.

However, just as in the first book, was it just as interesting to follow Andreas in his everyday life, with problems at home and at work, and above all the worries of what Petra would do. I do not read many relational dramas, but Schjetlein writes in such a way that I really care about the characters that I could read about them without being involved in murder, etc.

The criminal case in this book was not as compelling as in the previous book, but in spite of that, did I really enjoyed meeting the characters again and I really have to make time for the first book that I still haven't read!

Thanks to Bokfabriken for the review copy!

No comments:

Post a Comment