Tuesday 31 October 2017

#BookReview Kolibri (The Hummingbird) by Kati Hiekkapelto @ModernistaRed

Kolibri by Kati Hiekkapelto
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Anna Fekete har ett förflutet - som barn flydde hon kriget i Jugoslavien - och nu är hon precis i början av sin karriär som brottsutredare i en nordlig finsk kuststad. Hon har blivit inkastad i ett högprofilerat, till synes olösligt fall som fångat hela nationens intresse. Och det hjälper inte att hennes nya medelålders partner, Esko, inte ens bryr sig om att dölja sina rasistiska fördomar.

En ung kvinna har mördats i ett joggingspår och ett smycke föreställande en aztekisk gud har återfunnits i hennes ägo. Inom kort följer ännu ett mord, och allt tyder på en seriemördare, som får smeknamnet Kolibrin. Men kan Anna spåra upp mördaren innan han - eller hon - slår till igen? Och till vilken kostnad för henne själv?


**********

Kolibri är den första boken i serien om Anna Fekete som redan första dagen på sitt nya jobb som brottsutredare ställs inför det svåra arbetet att lösa mordet på en ung tjej som har blivit skjuten i ett joggingspår. Samtidigt oroar sig Anna för en annan ung tjej som hon misstänker kan kommas att utsättas för hedersvåld. Det är mycket för henne redan det och att på köpet tvingas stå ut med en rasistisk kollega gör inte situationen bättre.

Kolibri var en bok som jag var hemskt nyfiken på att läsa mycket för att jag aldrig tidigare har läst en finsk kriminalare. Jag gillar Anna Fekete, hon har sina egna privata demoner, barndomen i Jugoslavien, brodern som aldrig verkar vilja ta ansvar för sitt liv och de människor hon har mist. Jag gillade verkligen att karaktärerna kom till liv i boken, att det inte bara var Anna man fick en inblick i hemmalivet hos utan även de andra poliserna. Dock, kände jag ibland att det privata livet hos poliserna, samt Annas privata övervakning av den unga tjej som hon tror har problem med sin familj tog överhand och att fallet med den mördade tjejen hamnade lite i skymundan. Framåt slutet kändes det lite som om författaren kom på att hon hade ett mordfall som behövde lösas. Så, en stark start, svackor här och där under berättelsens gång för att sedan avslutas med en spurt och i mina ögon inte en helt överraskad avslutning, dock en bra sådan och jag ser fram emot att läsa nästa bok.

Tack till Modernista för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Anna Fekete, who fled the Yugoslavian wars as a child, has just started working as a criminal investigator in a northern Finnish coastal town, when she is thrust into a rolling murder investigation. It doesn t help that her middle-aged new partner, Esko, doesn't bother hiding his racist prejudices. Anna s work as a criminal investigator barely gets off the ground before she is thrust into a high-profile, seemingly unsolvable case that has riveted the nation. A young woman has been killed on a running trail, and a pendant depicting an Aztec god has been found in her possession. Another murder soon follows. All signs point to a serial killer, but can Anna catch the Hummingbird before he or she strikes again?

**********

The Hummingbird is the first book in the series about Anna Fekete, who on the first day of her new job as criminal investigator faces the difficult work to solve the murder of a young girl who has been shot while out running. At the same time, is Anna under constant worry about another young girl life. She suspects that the young girl could risk being honor killed if she doesn't do what her family wants. It's a lot for her to deal with already and a racist colleague does not make the situation better.

I was curious about The Hummingbird because I have never read a Finnish detective novel before. I like Anna Fekete, she has her own private demons, with her childhood in Yugoslavia, the brother who never seems to want to take responsibility for his life and the people she has lost. I really liked that the characters came to life in the book that it was not only Anna's life the reader got an insight into but also the other policemen's. However, sometimes, I felt that the private life of the police, as well as Anna's private surveillance of the young girl she believes, has problems with her family took over and that the case of the murdered girl ended up overlooked. In the end, it felt a bit like the author realized that she had a murder case that needed to be solved. So, a strong start, sluggish here and there during the story and then ending with a spurt and in my eyes, not a completely surprising conclusion, but a good one and I look forward to reading the next book.

Thanks to Modernista for the review copy!

No comments:

Post a Comment