Sunday 22 October 2017

#BookReview Strandsittaren by Anna Ihrén (SWE/ENG)

Strandsittaren by Anna Ihrén
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Dennis Wilhelmson tar tjänstledigt från polisen i Göteborg och åker upp till barndomsön Smögen för att bearbeta den livskris han gått igenom under våren. Men sommaren blir inte så lugn och harmonisk som han planerat. En ung man hittas död i Smögens hamnbassäng och en gammal vän till honom försvinner spårlöst.

Ofrivilligt dras Dennis in i Sotenäsets mest uppmärksammade mordutredning någonsin. Han lär känna polisaspiranten Sandra Haraldsson som är ung, ambitiös och rättfram, och på något sätt når hon fram till honom. Sakta men säkert börjar hans inre att läkas. Vad Dennis inte vet är att släktforskaren och svenskamerikanen Anthony har hittat berättelser och människor i Smögens historia som kommer att påverka hans framtid för alltid...

Strandsittaren är den första fristående kriminalromanen i Morden på Smögen-serien.

**********

Tankarna går lätt till både Camilla Läckberg och Ann Rosman när man läser denna bok då precis som i Läckbergs och Rosmans böcker så utspelas Anna Ihrén serie Morden på Smögen på västkusten. detta är inget som bekymrar mig. Jag älskar att läsa kriminalare som utspelas på västkusten, speciellt då jag har släkt där och känner igen så många landmärken etc.

Dennis Wilhelmson och Sandra Haraldsson är ett bra radarpar och jag njöt verkligen av att läsa denna bok som inte bara har ett intressant mordfall, utan även tillbakablickar till 1800-talet och och en familj av strandsittare. Strandsittare är fattiga människor utan egendom som fick jordägarens godkännande att slå sig ner på en bit jord, ofta ett stycke mark som det är svårt att så något på.

Mordfallet tvingar Dennis tillbaka i tjänsten, men trots hans motstånd i början så börjar han intressera sig mer och mer för fallet. Vem hade motiv att mörda mannen och kommer mördaren slå till igen?

Det är flertalet människor att hålla reda på i denna bok, men det fanns jag bara intressant att läsa om, alla dessa människoöden som strålas samman denna sommar i Smögen. Jag fann miljöbeskrivningarna härliga och sidospåret som har med släktforskning at göra var spännande. Jag ser fram emot att läsa nästa bok i serien.

Tack till Mima förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Dennis Wilhelmson takes leave of absence from the police in Gothenburg and goes up to the island Smögen, where he spent his childhood, to process the life crisis he has experienced during the spring. But, the summer does not get as calm and harmonious as he planned. A young man is found dead in the harbor and an old friend of him disappears without a trace.

Involuntarily Dennis is drawn into Sotenäs's most high profile murder investigation ever. He gets to know the police aspirant Sandra Haraldsson who is young, ambitious and straightforward, and in some way she reaches him. Slowly but surely, his heart begins to heal. What Dennis does not know is that the genealogist and Swedish American Anthony have found stories and people in the history of Smögen that will affect Dennis future forever ...

Strandsittaren is the first independent crime novel in the Morden on Smögen series.

**********

My thoughts went straight to Camilla Läckberg and Ann Rosman books while I read this book. Just like in Läckberg and Rosman's books, is Anna Ihrén series The Murders on Smögen set on the west coast of Sweden. This didn't bother me. I love to read crime novels set on the west coast, especially since I have relatives there and recognize many landmarks, etc.

Dennis Wilhelmson and Sandra Haraldsson is a good team and I really enjoyed reading this book, which not only has an interesting murder case, but also flashbacks to the 19th century, and a family of "beach sitters". Beach sitters (Strandsittare) were poor people without property that got the landlord's approval to settle on a piece of land, often a piece of land that is hard to sow anything on.

The murder case forces Dennis back in the duty. But, despite his resistance to working again at the beginning, does he begin to be more interested in the case. Who had motives to kill the man and will the murderer do it again?

There are a lot of people to keep in mind in this book, but I never found it hard to keep track of who is who and I enjoyed reading about them as the summer progressed in Smögen. I found the environmental descriptions lovely and the sidestory that has with genealogy to do was fascinating. I look forward to reading the next book in the series.

Thanks to Mima förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment