Monday 9 October 2017

#BookReview Angivaren (The Informer) by Jan-Erik Fjell (@JanErikFjell)

Angivaren by Jan-Erik Fjell
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW


I Fredrikstad hittas stans rikaste man mördad och kriminalkommissarie Anton Brekke kallas in. Brekke är känd för att vara orädd och oförskämd, och han har dessutom en hemlig last: poker. Med hjälp av polisstudenten Magnus Torp och polisinspektör Simon Haugen börjar han nysta i fallet, som först verkar ha ekonomiska motiv.

Men när han kastas in i New Yorks korrupta undre värld, rakt in i maffians högborg, inser han snart att helt andra krafter ligger bakom. I Angivaren flätas två parallella historier skickligt samman till en tät och överraskande intrig.

Detta är första boken om kriminalkommissarie Anton Brekke.


********** 

Möt Anton Brekke, Norges svar på Dirty Harry i Angivaren den första boken om den egensinnige polisen. Jag måste erkänna att jag var lite tveksam till boken då jag var orolig att Antons spelberoende skulle dominera boken. Men det visade sig redan från början när jag satt och var orolig för honom att han skulle spela bort alla sina pengar, att denna last är något som bara ökar mitt intresse att läsa boken

En annan del som verkligen gjorde mig förtjust i boken var kopplingen till maffian. Precis som Anton så är jag fascinerad över maffian och att läsa om ett fall som har kopplingar till New Yorks undre värld var både intressant och spännande. Fallet har också något som jag verkligen gillar och det är kopplingar till det förflutna. Älskar böcker där svaret ligger bak i tiden.

Boken är rakt igen underhållande, med just den typ av humor som jag gillar när det gäller kriminalare med en dominerade manlig rollbesättning. Anton är något av en kvinnotjusare, men inte sliskig på ett obehaglig sätt, utan snarare ett spjuveraktigt sätt. 

Angivaren är en förträfflig bok, och jag ser fram emot att läsa resterande böcker i serien och jag hoppas att det kommer bli många fler skriva!

Tack HarperCollins Nordic för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Fredrikstad's richest man is assassinated and DI Anton Brekke is called in. Brekke is famous for being unruly and rude, and he also has a secret vice: poker. He starts to investigate the case, with the help of police student Magnus Torp and police inspector Simon Haugen, and it looks like economic motives may be the cause of the murder.

But, he soon realizes that completely different forces lie behind it when he is when he is thrown into the corrupt underworld of New York, straight into the mafia. In The Informer are two parallel stories cleverly combined into a solid and surprising scheme.

This is the first book about criminal commissioner Anton Brekke.

**********

Meet Anton Brekke, Norway's answer to Dirty Harry in Angivaren (The Informer), the first book about the willful cop. I have to admit that I was a bit hesitant about the book. I was worried that Anton's gambling addiction would dominate the book. But, it was apparent from the beginning when I was sitting worried that he would play away all his money that this vice is something that only increases my interest in reading the book

Another part that really made me fond of the book was the link to the mafia. Like Anton, I'm fascinated by the mafia and reading about a case that has links to New York's lower world was both interesting and exciting. The case also has something that I really like and it's the connections to the past. Love books where the answer is in the past.

The book is straight true entertaining to read, with just the kind of humor I like when it comes to detectives novels with a dominated male company. Anton is something of a womanizer, but not slimy in an unpleasant way, but rather a mischievously way.

The Informer is an excellent book, and I look forward to reading the remaining books in the series and I hope there will be many more books published!

Thanks HarperCollins Nordic for the review copy!

No comments:

Post a Comment