Friday 23 September 2016

#BookReview Slutet på sommaren (The End of the Summer) by Anders de la Motte (SWE/ENG)

Slutet på sommaren by Anders de la Motte
My rating: 5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En sensommarkväll 1983 försvinner en femårig pojke från en ensligt belägen gård på den skånska slätten. Det enda spåret efter honom är en sko i de höga majsfälten.

Trots att hela bygden engagerar sig i sökandet hittas han inte, och ryktena och misstankarna sprids snabbt. Men den valhänta brottsutredning som följer läggs till slut ner, och sorgen och ovissheten får pojkens familj att långsamt falla sönder.

Tjugo år senare leder hans storasyster Veronica ett gruppterapisamtal i Stockholm. Plötsligt ansluter en ung man, och inför gruppen berättar han om sin barndom, om oförklarliga minnen av en pojkes försvinnande.

Hans berättelse är skrämmande välbekant och skakar om Veronica. Motvilligt tvingas hon riskera den bräckliga tillvaro hon byggt upp. Hon måste återvända till Skåne och sin trasiga familj för att söka svaret på frågan som ingen längre vill ställa. Vad hände egentligen den där sommaren för så längesedan? Sommaren som aldrig tog slut.

**********

Slutet på Sommaren är en alldeles fantastisk bok! Jag måste erkänna att jag föll totalt för omslaget första gången jag såg boken och handlingsbeskrivningen gjorde mig verkligen sugen att läsa boken. I boken får vi får följa båda polisarbetet 1983 när Billy försvinner samt Billy's storasyster Veronicas egna sökande över svar tjugo år senare när hon under ett gruppterapisamtal träffar på en ung man som skulle kunna vara en kopia av Billy som stor. Veronica har aldrig riktigt kommit över sin brors försvinnande och händelsen kom att splittra hennes familj och att återvända hem för att söka efter svar blir tufft för henne. Speciellt då det känns som om det finns de som inte vill att hon ska finna ut sanningen.

Boken är atmosfärisk, fängslande och hjärtskärande att läsa. Från första kapitlet var jag fast och jag kunde knappt sluta läsa boken. Det som känns så motsägande med boken är att allting utmålas så ljust, det känns som en idyllisk tillvaro för Veronica och hennes syskon på 80-talet, men det finns ett mörker som hotar i bakgrunden, men som barnen är ovissa om. Först, nu tjugo år senare så börjar Veronica inse en tragiska sanningen...

För mig är Slutet på Sommaren en av de bästa böcker jag har läst i år. Den är oerhört gripande och spännande att läsa.

Tack till Forum bokförlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

A five-year-old boy from a remote farm on the plains of Skåne disappear late one summer evening in 1983. The only trail after him is a shoe in the tall corn fields.

Although the whole neighborhood gets involved in the search do they not find him, and rumors and suspicions spread quickly. And, the clumsy criminal investigation is, in the end, closed down when they can't find the boy, and the grief and uncertainty get the boy's family to slowly fall apart.

Twenty years later, is his sister Veronica leading group psychotherapy talks in Stockholm. Suddenly a young man joins the group, and he talks about his childhood, about the inexplicable memories of a boy's disappearance.

His story is frighteningly familiar and it shakes Veronica. Reluctantly, she is forced to risk the fragile life she built up. She must return to Skåne and her broken family to seek the answer to the question no longer want to ask. What really happened that summer so long ago? The summer that never ended.


**********

The End of the Summer is a fantastic book. I have to admit that I completely fell for the gorgeous cover the first time I saw the book and the description made me really eager to read the book. In the book, we get to follow both the police work back in 1983 when Billy disappeared and we also get to follow Veronica 20 years later as she starts her own search for the truth when during a psychotherapy meeting she meets a young man that could be a copy of Billy as an adult. Veronica has never really gotten over her brother's disappearing and the event leads to the breakup of her family. To return home and to search for the truth is hard for her. Especially since it seems that there are those that don't want her to find out the truth. 

The book is atmospheric, engrossing and heartbreaking to read.  I was hooked from the very first chapter and could hardly put down the book. It felt so contradictory everything is portrayed so brightly and idyllic for Veronica and her siblings as they were growing up, but there is a darkness in the background. The children just don't notice it. First, twenty years later is Veronica finally starting to realize the truth...

The End of the Summer is one of the best books I have read this year. It's gripping and very thrilling to read!

Thanks to Forum bokförlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment